Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for...

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for...

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

Motorveiens utforming og konstruksjon

På motorveien kan vi benytte flere kjørebaner.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Airbus A380 (2005)

Det brede dobbeltdekker-passasjerflyet kan frakte mer enn 500 passasjerer.

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og...

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip, som dukket opp og spredte seg etter andre...

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere...

Veitransport, lastebiler

Tunge lastebiler spiller en viktig rolle for veitransport.

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Added to your cart.