Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Cassini-Huygens misjonen (1997-2017)

Cassini-romskipet utforsket Saturn og dets måner i nesten 20 år.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Kontinenter og hav

Tørt land på Jordens overflate er delt inn i kontinenter som deles av hav.

Måneformørkelse

Måneformørkelser skjer når månen passerer gjennom jordens skygge.

Geografiske oppdagelser (15.-17. århundre)

Legendariske geografiske oppdagelser ved begynnelsen av den moderne tid tegnet ikke bare...

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig...

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan...

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5...

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Verdens Land

Lær om geografiske plasseringer, hovedsteder og flagg til alle verdens land gjennom...

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består...

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader...

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for...

Barnerom

Denne animasjonen hjelper deg å forstå oppfatning av rom.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er...

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Added to your cart.