Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Elektrisk ringeklokke

Mekanisk ringeklokke som fungerer ved hjelp av en elektromagnet.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet...

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5...

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Dynamo (mellomnivå)

En dynamo omdanner mekanisk energi til likestrøm.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære...

Faseoverganger

En faseovergang er et stoffs transformasjon fra en aggregattilstand til en annen.

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to...

Elektronkonfigurasjon hos kalsium

Denne animasjonen viser kalsiumatomenes elektronkonfigurasjon.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Watts dampmaskin (18. århundre)

Dampmaskinen, perfeksjonert av den skotske ingeniøren James Watt, revolusjonerte teknologien.

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denne fysikeren, oppfinneren og elektroingeniøren som hovedsakelig arbeidet med...

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og...

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Fysikere som forandret verden

Disse store fysikerne hadde en enorm påvirkning på fysikkens utvikling.

Added to your cart.