Tyrannosaurus rex ‘tyrann-øgle’

Store kjøttetere, kanskje den mest berømte dinosauren.

Quetzalcoatlus, en gigantisk pterosaur

Quetzalcoatlus var en av de største kjente flygende dyrene gjennom tidene.

Blomstene hos dekkfrøede planter

Animasjonen viser de dekkfrøede plantenes ulike typer blomster.

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og...

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Marulk (breiflabb)

Denne fisken, med sitt bisarre utseende, bruker sin lysende agn til å lokke og fange sitt...

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Bladets oppbygning

Denne animasjonen viser de vanligste bladtypene og forskjellen mellom enfrøbladede og...

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk...

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å...

Sopp

En sopp er den overjordiske delen (fruktlegemet) av en storsopp, som er bygget opp av hyfer.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Vinbergsnegle

En utbredt snegleart, populær som mat.

Sommereik

Denne animasjonen viser hvordan trær forandrer seg gjennom årstidene, demonstrert med...

Korsedderkopp

Animasjonen viser edderkoppens kroppsbygning med en utbredt europeisk edderkopp som eksempel.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Tumler

Tumlerdelfiner er sjøpattedyr som bruker ultralyd til orientering.

Added to your cart.