Vulkansk aktivitet

Vulkansk aktivitet

Områdene rundt en ikke-aktiv eller en utdødd vulkan er ikke nødvendigvis rolig. I denne videoen ser vi på mulige ettervirkninger etter en aktiv vulkan.

02:05

Geografi

Nøkkelord

vulkan, postvolkansk aktivitet, postvolcanic, Island, Yellowstone, New Zealand, sovende vulkan, Solfa, fumarole, geysir, muddervulkan, svovelholdig røyk, kokende vann, Platetektonikk, interne krefter, natur, geografi

Added to your cart.