Versaillestraktaten

Versaillestraktaten

I denne videoen ser vi nærmere på fredskonferansen som fant sted i Versailles utenfor Paris etter den første verdenskrigen var over.

03:41

Historie

Nøkkelord

Første verdenskrig, Párizs környéki békeszerződések, Párizs környéki békék, første verdenskrig, fredskonferansen, Compiègne, fredsavtale, Trianon, Saint-Germain, Paris, Neuilly, Sèvres, Trippelententen, Sentralmaktene, Clemenceau, Lloyd George, Orlando, Woodrow Wilson, Ferdinand Foch, fred, fegyverszüneti egyezmény, revízió, våpenhvile, militæret, forhandlinger, slåss, krig, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Ungarn, Polen, Tsjekkoslovakia, Romania, Bulgaria, Tyrkia, Russland, Østerriksk-ungarske imperiet, Serbisk-kroatisk-slovenske Kingdom, Storbritannia, Amerikas forente stater, USA, Kommunisme, Észtország, Lettország, Litvánia, ottomanske imperium, Danmark, Finland, Belgium, korridor, Sovjet, koloni, historie, kapitulasjon, politikk, modern age, Land, status, dualista állam

Added to your cart.