Utvikling i nord og sør

Det er et stort gap mellom de sosioøkonomiske forholdene i den nordlige og sørlige halvkule. Årsakene til dette kan spores tilbake til geografiske og historiske faktorer.

Relaterte tillegg

Kanaltunnelen

Kanaltunnelen er en 50,5 km lang jernbanetunnel mellom Storbritannia og Frankrike, som...

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt...

Isolert bosetning (skogvokterbolig)

Skogvoktere tilpasset sin livsstil til omgivelsene i skogen.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og...

Meteorologiske instrumenter

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Jernmetallurgi (grunnleggende)

Råjern fremstilles av jernmalm i jernsmelteverk.

Added to your cart.