Produksjon av hydrogengass

Produksjon av hydrogengass

La oss lage hydrogengass ved hjelp av sinkpulver og saltsyre og se hva som legger grunnlaget for hydrogenbrensede biler i den fjerne fremtid.

02:28

Kjemi

Nøkkelord

hydrogengass, hydrogen, sinkpulver, sink, saltsyre, sinkklorid, gassdannelse, redoksreaksjon, knallgas, Schlenk-kolbe, oksygen-test, bil, romfartøy, bang, laboratorium, industriell produksjon, naturgass, røykgass, produksjon, kjemisk reaksjon, Eksperiment, Uorganisk kjemi, uorganisk, kjemi

Added to your cart.