Lydlokalisering

Lyden når alltid det nærmeste øret først, og på den måten kan vi bruke lydlokalisering til å orientere oss.

Relaterte tillegg

Forberedelse av vevsprøve fra løk

I denne videoen ser vi på lange rektangulære celler fra løken, med et mikroskop med 100x...

Gallens rolle i fordøyelsessystemet

Gallen inneholder ingen fordøyelsesenzymer, men hvorfor spiller den allikevel en så viktig rolle...

Endringer i åndedrettet under trening

Selv veltrente personer dobler antallet åndedrett de tar ved lett fysisk aktivitet.

Stoffer i sigarettrøyk

Ikke røyk! Denne videoen viser hva som skjer med lungene når en røyker sigaretter.

The pupillary light reflex

In strong light the pupil contracts, while in low light it dilates.

Modellering av proteinfordøyelse i magen

La oss simulere fordøyelse av protein i magen ved hjelp av en blanding av saltsyre og pepsin.

Denaturering av proteiner

Proteiner er følsomme for miljøendringer. I denne videoen demonstrerer vi hvor enkelt det er å...

Dødvinkelen

Slik kan du finne ut akkurat hor det blinde området av synsfeltet ditt befinner seg.

Added to your cart.