Eratosthenes

Eratosthenes

Jordens omkrets ble kalkulert allerede i oldtidens Egypt. Kalkuleringene viste seg å være nokså nøyaktige, i det minste når en tar i betraktning hvilken teknologi de hadde til rådighet.

02:40

Geografi

Nøkkelord

oppdagelse, geometri, Jord, matematikk, sil, omkrets, Egypt, Eratosthenes, geografi, natur

Added to your cart.