Endoterm reaksjon

Endoterm reaksjon

Bariumhydroksid reagerer med ammoniumnitrat og absorberer varmen fra omgivelsene.

01:44

Kjemi

Nøkkelord

endoterm, barium hydroxide, ammoniumnitrat, frysing, vann, Erlenmeyer-kolbe, trebrett, fysikk, reaksjon, Eksperiment, kjemisk reaksjon, kjemi

Added to your cart.