Effekten av trykkendring på kjemisk likevekt

Undersøkelse av oppløst karbondioksid i en flaske karbonisert vann.

Relaterte tillegg

Brennende hjerte

Vi brenner ut et hjerte av papir ved hjelp av oksygenet som produseres når kaliumnitratet brytes...

som oppløses som

Ikke-polare stoffer oppløses i ikke-polare løsningsmidler mens polare stoffer oppløses i polare...

Såpe

Fettsyremolekyler består av et polart hode og en upolar hale, de er derfor egnet for...

Eksoterm reaksjon

Ved oppvarming reagerer pulverisert svovel med pulverisert sink, som frigjør varme.

Dannelse av hydrogenmolekyler

Hydrogenatomer inne i hydrogenmolekyler holdes sammen av en kovalent binding.

Effekten av trykkendring på kjemisk likevekt (observasjon)

Undersøkelse av oppløst karbondioksid i en flaske karbonisert vann.

Effekten av konsentrasjon på kjemisk likevekt (observasjon)

Undersøker fargen kobolt (II) klorid i vann og saltsyre.

Overflatespenning av væsker

Vi observerer om et barberblad kan flyte på overflaten av forskjellige væsker.

Added to your cart.