Alkoholoksydasjon

Undersøker fargen på et stykke kobber når det utsettes for varme og deretter etanoldamp.

Relaterte tillegg

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Isoleucin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Serin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Metionin

En svovelholdig aminosyre.

Karbontetraklorid (CCl₄)

Fargeløs, giftig væske med en søt lukt.

Isopren (2-metyl-1,3-butadien) (C₅H₈)

Syntetisk gummi fremstilles ved polymerisering av isopren.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Added to your cart.