Alkoholoksydasjon

Undersøker fargen på et stykke kobber når det utsettes for varme og deretter etanoldamp.

Relaterte tillegg

Alkaner

Alkaner er mettede hydrokarboner som kan organiseres i en homolog serie.

Etylenproduksjone og dens reaksjon med bromvann

Etylen, produsert ved oppvarming av polyetylen, endrer fargen på bromvann.

N,N-dietylpropanamid (C₇H₁₅NO)

En fargeløs væske, et tertiært amid.

Alfa-D-glukose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukose er en av stereoisomerene til glukoser, spesielt D-glukoser.

Hurtig og langsom forbrenning

I denne videoen kan du lære mer om forskjellige former for forbrenning.

Imidazol (C₃H₄N₂)

En biologisk og praktisk viktig organisk forbindelse.

Pyridin (C₅H₅N)

En grunnleggende heterosyklisk organisk forbindelse; en fargeløs, stikkende og giftig væske.

Added to your cart.