Wankelmotor

Wankelmotor

En type rotasjonsmotor med høy effektivitet.

Fysikk

Nøkkelord

Wankel-motoren, intern forbrenningsmotor, motor, bensinmotor, varme motoren, termodynamikk, sylindere, Bar, motorblokk, eksenterakselen, roller, tennplugg, brensel, injektor, generator, dreiebryteren, firetakts, bil, veivaksel, bensin, forgasser, mekanisk energi, røykgass, miljøforurensning, luftforurensing, bilfabrikk, varme energi, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Stirlingmotorer er også kjent som eksterne forbrenningsmotorer. I motsetning til motorer med innvendig forbrenning (f.eks. ottomotoren) skjer forbrenningen...

Stjernemotor (radialmotor)

Stjernemotorer brukes hovedsakelig i flymaskiner og helikoptre.

Totaktsmotor

En totaktsmotor er en intern forbrenningsmotor som har en syklus med bare to takter.

p-V-T-diagram for ideelle gasser

Forholdet mellom trykk, volum og temperatur hos ideelle gasser blir beskrevet av gasslovene.

Watts dampmaskin (18. århundre)

Dampmaskinen, perfeksjonert av den skotske ingeniøren James Watt, revolusjonerte teknologien.

Ford Model T

Den populære modellen fra den amerikanske bilfabrikken var den første bilen i verden som ble masseprodusert.

Herons eolipil

Heron fra Alexandria er oppfinneren av den første dampmaskinen, selv om han selv så på den som et underholdende leketøy.

Hvordan fungerer det? - Girkasse

I transmisjonssystemer blir motorens dreiemoment tilpasset ved å redusere eller øke rotasjonshastigheten.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Motorsykkel

Denne animasjonen viser en motorsykkels sammensetning.

Ubemannede luftfartøyer (UAV)

Utvalget av applikasjoner av ubemannede luftfartøyer («droner») fortsetter å vokse.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Added to your cart.