Virus

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Biologi

Nøkkelord

virus, infeksjon, dråpeinfeksjon, sykdom, tobakk mosaikk, bakteriofag, HIV, influensa, AIDS, fag, kapsid, genetisk materiale, DNA-virus, RNA-virus, DNA, RNA, lipidmembranen, vertscelle, spiral, tyveflatede, Binal, virologi, biologi

Relaterte elementer

Scener

HIV

 • lipidmembran - Det kommer fra vertscellens membran: når viruset forlater cellen blir lipidmembranen pakket inn i en del av cellemembranen.
 • overflateprotein - Deres funksjon er å identifisere vertsceller og binde viruset til dem.
 • eksternt proteinskall - Virusets genetiske materiale koder proteinet i de to proteinskallene.
 • kapsid
 • genetisk materiale - HIV er et retrovirus. Dets genetiske materiale er RNA, men en DNA-kopi blir laget inne i vertscellen. Denne koder virusets proteiner.

Tobakkmosaikkvirus

 • kapsid (proteinskall)
 • genetisk materiale - RNA. Genetisk materiale hos virus kan være DNA eller RNA.

Bakteriofag

 • hode - En del av kapsiden (proteinskallet). Hodet er formet som en ikosaeder med 20 sider.
 • hale - En rørformet struktur, som det genetiske materialet injiseres inn til vertscellen gjennom.
 • halefibre - Deres funksjon er å binde viruset til vertscellen.
 • genetisk materiale - I de mest kjente bakteriofagene (T4 and ΦX174) er det DNA, men i de andre fagene kan det også være RNA.

Influensa

 • lipidmembran - Det kommer fra vertscellens membran: når viruset forlater cellen blir lipidmembranen pakket inn i en del av cellemembranen.
 • overflateprotein - Deres funksjon er å identifisere vertsceller og binde viruset til dem.
 • kapsid (proteinskall) - Virusets genetiske materiale koder proteinet i proteinskallet.
 • genetisk materiale - I influensaviruset er det RNA, men i andre virus kan det også være DNA.

Animasjon

Forteller

Under en virusinfeksjon injiserer viruset sitt genetiske materiale DNA eller RNA inn til en vertscelle. Dermed omprogrammerer det vertscellens metabolisme slik at den produserer virus fra sitt eget cellemateriale. Virus kan bare reproduseres fra vertscellen og de har ikke metabolisme, derfor er de ikke levende skapninger.

Bakteriofager infiserer bakterier. Etter å ha bundet seg til det, injiserer viruset sitt genetiske materiale inn til bakterien som begynner å produsere virus. Når viruset frigjøres fra den døde bakterien begynner det å infisere andre celler.

Influensavirusets proteinskall inneholder RNA, og dette proteinskallet er omgitt av en lipidmembran som kommer fra cellemembranen i vertscellen. Influensaviruset sprer seg i små dråper i luften som forårsakes av for eksempel hosting og nysing. Når de kommer inn i luftveiene injiserer de sin RNA til cellene. Vertscellene produserer så virus som videre infiserer flere celler. Infeksjonene er som regel ufarlige, men i enkelte tilfeller kan de få livstruende komplikasjoner. Spanskesyken, som tok livet av flere titalls millioner mennesker rundt i verden etter første verdenskrig, ble forårsaket av H1N1 som er en undertype av viruset Influensa A.
Vaksinasjon er en effektiv metode for å forebygge influensa; på grunn av virusets høye formeringshastighet anbefales det at vaksinasjonen repeteres årlig.

Relaterte elementer

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Genome editing

Genome editing is a type of genetic engineering which results in changes in the genome of an organism. This animation presents one of the best-known genome...

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Proteiners sekundærstruktur

Polypeptidkjeder består av aminosyrer og finnes i form av alfaheliks eller betaflak.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

Svartedauden (Europa, 1347-1353)

Bakteriesykdommen kjent som byllepest er en av de dødeligste infeksjonssykdommene i menneskehetens historie.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Added to your cart.