Ventrikkelsystem og hovedbasalgangliene

Ventrikkelsystem og hovedbasalgangliene

Denne animasjon demonstrerer den interne strukturen i hjernen.

Biologi

Nøkkelord

ventrikkel, hjerne, cerebral cortex, grå masse, Hvit substans, cerebellum, hjernen, hjernestamme, basale ganglia, hypothalamus, hypofysen, lentiform nucleus, talamus, amygdala, cerebrospinal væske, caudate kjernen, ryggmarg, cerebral halvkule, nervesystemet, hjernevolum, det limbiske systemet, forlengede marg, bro, mesencephalon, menneskelig, biologi

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Finn thalamus.
 • Finn amygdala.
 • Finn nucleus caudatus.
 • Finn nucleus lenticularis.
 • Finn den høyre sideventrikkelen.
 • Finn den venstre sideventrikkelen.
 • Finn den tredje ventrikkelen.
 • Finn den fjerde ventrikkelen.
 • Finn kjernen som er ansvarlig for aggresiv adferd.
 • Finn senteret som styrer de sensoriske nervefibrene.
 • Finn strukturen som er direkte forbundet med den sentrale kanalen i ryggmargen.
 • Finn ventrikkelen som ligger mellom thalamusene.
 • Finn ventrikkelen i hjernestammen.
 • Finn strukturen som er en del av mellomhjernen (diencephalon).
 • Finn basalkjernen som danner en større struktur sammen med hypothalamus.
 • Finn basalkjernen som ikke er en del av storhjernen.

Scener

Hjerne

 • storhjerne - Den mest utviklede delen av hjernen, senteret som styrer noen av kroppens mest avanserte funksjoner som tale, motorisk kontroll, hukommelse og enkelte følelser. Den er delt inn i to hjernehalvdeler. Det ytre laget er hjernebarken, eller cortex, som dekker den hvite substansen hvor basalgangliene ligger.
 • lillehjerne - Den spiller en viktig rolle for den motoriske kontrollen.
 • hjernestamme - Den kontrollerer vitale reflekser som hoste, nysing og oppkast. Den er også viktig for å regulere blodtrykk og pust. Hjernenervene kommer ut gjennom basalgangliene. Hjernestammen er sammensatt av den forlengede margen, hjernebroen og midthjernen (fra bunn til topp).
 • ryggmarg - Den løper langs ryggraden, og spinalnervene kommer ut herfra. Den er også senteret for enkelte reflekser, som tilbaketrekningsrefleksen ved smerte eller patellarrefleksen.

Ventrikkelsystem og basalganglier

 • thalamus - Sammen med hypothalamus danner den det som kalles mellomhjernen (diencephalon). Den består av flere basalganglier. Den fungerer som en bryter for de sensoriske nervefibrene, med unntak av nervus olfacturius. Den spiller også en viktig rolle for produksjonen av visse følelser, samt regulering av søvn.
 • nucleus caudatus - Den ble navngitt etter sin karakteristiske form og er sammenkoblet med nucleus lenticularis via broer av grå substans. Som en del av det ekstrapyramidale systemet spiller den en viktig rolle for motorisk kontroll, læring, prosessering av hukommelse og visse følelser (f.eks. kjærlighet).
 • nucleus lenticularis - Dens indre del kalles globus pallidus og den ytre delen kalles putamen. Som en del av det ekstrapyramidale systemet spiller den en viktig rolle for motorisk kontroll. Den er også sentral i utviklingen av Parkinsons sykdom. Nucleus lenticularis styrer også enkelte reaksjoner (avsky, forakt osv.).
 • amygdala - Som en del av det limbiske systemet spiller den en viktig rolle for prosessering av visse følelser og hukommelse, i sosiale relasjoner, aggresjon, seksuell atferd og sannsynligvis også for utvikling av seksuell identitet (heteroseksualitet, homoseksualitet).
 • venstre sideventrikkel - Henger sammen med de andre ventriklene. De er fylt med cerebrospinalvæske.
 • høyre sideventrikkel - Henger sammen med de andre ventriklene. De er fylt med cerebrospinalvæske.
 • tredje ventrikkel - En flat ventrikkel som ligger mellom thalamusene. Den henger sammen med de andre ventriklene og er fylt med cerebrospinalvæske.
 • fjerde ventrikkel - En ventrikkel som ligger i hjernestammen. Den munner ut i ryggmargens sentrale kanal. Den henger sammen med de andre ventriklene og er fylt med cerebrospinalvæske.
 • storhjerne - Den mest utviklede delen av hjernen, senteret som styrer noen av kroppens mest avanserte funksjoner som tale, motorisk kontroll, logisk tenkning, hukommelse og enkelte følelser. Den er delt inn i to hjernehalvdeler. Det ytre laget er hjernebarken, eller cortex, som dekker den hvite substansen hvor basalgangliene ligger.
 • lillehjerne - Den spiller en viktig rolle for den motoriske kontrollen.
 • hjernestamme - Den kontrollerer vitale reflekser som hoste, nysing og oppkast. Den er også viktig for å regulere blodtrykk og pust. Hjernenervene kommer ut gjennom basalgangliene. Hjernestammen er sammensatt av den forlengede margen, hjernebroen og midthjernen (fra bunn til topp).
 • hypothalamus og hypofyse - Hypothalamus (som thalamus) er en del av mellomhjernen. Den styrer hormonsystemet og er viktig for regulering av overlevelsesfunksjoner som kroppstemperatur, sult, tørst og metthetsfølelse. Hypofysen er en viktig kjertel for det endokrine systemet. Dens hormoner regulerer sekresjonen fra andre kjertler.

Delene i hjernen

Tverrsnitt

Relaterte elementer

Deler av menneskehjernen

Hoveddelene av menneskehjernen er hjernestammen, lillehjernen, diencephalon og storehjernen (telencephalon), som er delt inn i hjernelapper.

Menneskehjernen

Hjernens viktigste deler er hjernestammen, lillehjernen, midthjernen og storhjernen.

Nervesystemet

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen, det perifere nervesystemet består av nerver og ganglier.

Hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen

Hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen er kontrollsenteret for vårt endokrine system.

Kortikal organisering av tale

For å produsere tale kreves det synkronisert funksjon av flere kortikale sentre.

Nerveceller, nervevev

Nerveceller er spesialiserte på å sende elektriske signaler.

Ryggmargens anatomi

Ryggmargen er en del av det sentrale nervesystemet som ligger inne i ryggraden som ryggnervene springer ut fra.

Synaptisk overføring

Nerveceller overfører elektriske signaler via kjemiske og elektriske synapser.

Skallen og ryggraden

Hjernen og ryggmargen, de to viktigste delene av sentralnervesystemet, er beskyttet av skallen og ryggraden.

Added to your cart.