Veikryss

Veikryss

En underholdende og spektakulær animasjon for å trene på orientering og lokalisering.

Matematikk

Nøkkelord

orientering, lærings retninger, Retninger, venstre høyre, transport, kryss, gate, rom, trafikklys, fortau, fotgjengerovergang, trafikkskilt, buss stopp, buss, sykkel, posisjonering

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hvilken farge har bilen som er lengst borte fra bussen?
 • Hvor mange benker er det ved basketballbanen?
 • Hvor mange taxier kan du se på bildet?
 • Fullfør setningen:\nBussen på bildet...
 • Bygningen nederst til høyre i bildet har ... etasjer.
 • Hvor mange trær som kan sees på bildet står ikke i parken?
 • Hvilken type offentlig transport kan du se på bildet?
 • Hvilken farge har bilen som er nærmest politibilen?
 • Hvor mange fotgjengeroverganger kan du se på bildet?
 • Taxien som passerer basketballbanen svinger...
 • Hvor mange parkerte biler kan du se på bildet?
 • Hvilken farge har de fleste bilene på bildet?
 • Hvilken farge har taxien på bildet?
 • Hvor mange trafikkskilt kan du se på bildet?
 • Hvor mange hjul har bussen på bildet?
 • Hvor mange mennesker venter på grønt lys ved fotgjengerfeltet?
 • Hva kan man kjøpe i parken som man ser på bildet?
 • Hvor mange fotgjengeroverganger finnes på bildet?
 • Beholderen som er montert ved bussholdeplassen fungerer som...
 • Hvor mange trafikklys er på bildet?
 • Hvilken farge har barnevognen på bildet?
 • Hvilken farge viser trafikklyset mot syklisten?
 • Hvor mange basketballkurver kan du se på bildet?
 • Hva kan du se i midten av krysset?
 • Fullfør setningen:\nMan kan krysse veien når trafikklyset viser...
 • Hva kan man også kalle en fotgjengerovergang?
 • Hvor mange personer venter på grønt lys ved fotgjengerovergangen?
 • Hvordan er fotgjengeroverganger markert på veien?
 • Hvor mange fotgjengeroverganger kan du se på bildet?
 • Hvem av disse er lengst borte fra politibilen?
 • Hvor mange spillere er på basketballbanen?
 • Hvilken sport utøver spillerne?
 • Hvor mange sykler kan du se på bildet?
 • Hva er bak syklisten?
 • Hvor mange biler er parkert i veikanten?
 • Hvilken farge har søppelkurvene som står bak trafikklyset?
 • Hvor mange taxier kan du se på bildet?
 • Hvor mange biler står på parkeringsplassen?
 • Hva kan du se på reklamestolpen som står ved parken?
 • Hvor mange mennesker er det i parken?
 • Hvor mange mennesker er det på bussholdeplassen?
 • Hvor mange benker er det i parken?
 • I hvilken retning svinger en av taxiene?
 • Hvilken farge har telefonkiosken på bildet?
 • I hvilken retning kjører taxien som er ved siden av politibilen?
 • Hvor er telefonkiosken i forhold til dagligvarebutikken?
 • Hvilken farge viser det nærmeste trafikklyset?
 • Hvem av disse er nærmest politimannen?
 • Hvilken farge har bilen som er parkert på høyre side av den røde bilen?
 • Hvor mange ulike signalfarger kan et lyskryss vise?
 • Hvilken farge er det på bilen som har parkert foran veiarbeidere?
 • Hvor står politimannen?
 • Hvilken farge har markisen ved siden av dagligvarebutikken?
 • På hvilken side av bussen kan passasjerene gå ombord?
 • Hvilken farge har iskremselgerens parasoll?
 • Fullfør setningen:\nBussen på bildet...
 • For å krysse fotgjengerfeltet trygt når trafikklyset blir grønt vil syklisten...
 • Hvor mange biler står på parkeringsplassen?
 • Hvor mange damer finnes på bildet?
 • Fullfør setningen:\nDen grønne bilen på bildet...
 • Kan du se den lille jenta kledd i oransje? Hvilken av sin mors hender holder hun?
 • Hvem av disse er nærmest den blå bilen som er parkert i veikanten?
 • Hvilken farge har de fleste bilene på bildet?
 • Fullfør setningen:\nArbeiderne som står bak trafikkskiltet har på seg ... klær.
 • Fullfør setningen:\nBilen som er lengst borte fra barnevognen er...

Scener

Relaterte elementer

Barnerom

Denne animasjonen hjelper deg å forstå oppfatning av rom.

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

Katie på lekeplassen

En fargerik og underholdende animasjon for å trene på orientering i rommet.

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Svaleby

En underholdende animasjon for å øve på orientering ved hjelp av et kart.

T-bane

Den raskeste skinnebaserte transporten i byområder.

The first days in school

Learn the concept of colours, numbers, letters and shapes while playing

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Brannvesen

Denne animasjonen demonstrerer konstruksjonen av en brannbil.

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Hungarian police patrol car

This animation demonstrates the equipment of a police patrol car.

Middelalderby

Middelalderhus ble bygget av stein eller murstein, og var flere etasjer høye.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Sykkelens utvikling

Utviklingen av sykkelen, som først ble ansett som et leketøy, gjenspeiler den teknologiske utviklingen gjennom de siste tre århundrene.

Utvikling av biler

Biler har utviklet seg mye siden slutten av det 19. århundre.

Added to your cart.