Valin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Relaterte tillegg

Fibroin

Fibroin er et fibrillært protein som utskilles av silkeormer.

Leucin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Histidin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Maltose (maltsukker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Et disakkarid som dannes ved sammenføyning av to alfa-D-glukosemolekyler.

D-glukose (dekstrose) (C₆H₁₂O₆)

Den viktigste kilden til energi for levende celler.

Fenol (C₆H₅OH)

Den enkleste av de aromatiske hydroksyforbindelsene.

Metylformiat (C₂H₄O₂)

Metylformiat er esteren av maursyre og metanol, et aromastoff som finnes i enkelte frukter.

Hurtig og langsom forbrenning

I denne videoen kan du lære mer om forskjellige former for forbrenning.

Added to your cart.