Underjordisk kullgruve

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Geografi

Nøkkelord

jordisk gruvedrift, kullgruve, kull, gruve, stoll, dagbrudd, utdrag, søm, energi, jernbane, fraktvogn, energikilde, geografi

Relaterte elementer

Scener

Kullgruve

Under jorden

 • gruvetårn - Hver gruve har minst 2 åpninger på overflaten, som brukes til transport (av arbeidere og utvunnet kull) og forsyning av frisk luft til gruven.
 • vertikal sjakt - En vertikal tunnel som forbinder gruven med overflaten.
 • gruvegang - En nesten horisontal tunnel som er koblet til den vertikale sjakten; et tidligere utvinningsområde hvor man har hentet ut kull.
 • sjakt - En horisontal tunnel som fungerer som transportvei.
 • utvinningsområde - Det gjeldende utgravingsområdet.
 • kullåre - Et lager med kull som fyller sprekkene i steinen.
 • blindsjakt - En vertikal passasje som forbinder to horisontale sjakter.
 • oppsamlingssted - Utvunnet kull lagres her før det transporteres til overflaten.
 • gruvevogn - Den transporterer utvunnet kull til overflaten.
 • heissjakt - Den transporterer utvunnet kull til overflaten.
 • rom - En stor underjordisk uthulning, som dannes ved hjelp av eksplosiver.
 • heistårn - Det heiser gruvevognene opp til overflaten.

Struktur

 • gruvetårn - Hver gruve har minst 2 åpninger på overflaten, som brukes til transport (av arbeidere og utvunnet kull) og forsyning av frisk luft til gruven.
 • transportbånd - Det transporterer utvunnet kull på overflaten.
 • sorterer - Den skiller kull fra gråberg, i tillegg til å sortere kullstykker etter størrelse og kvalitet.
 • kullsilo - En sirkelformet struktur hvor utvunnet kull blir lagret.
 • industriskinner - Jernbanespor som fører fra gruven til industrianlegg.

Animasjon

 • gruvetårn - Hver gruve har minst 2 åpninger på overflaten, som brukes til transport (av arbeidere og utvunnet kull) og forsyning av frisk luft til gruven.
 • transportbånd - Det transporterer utvunnet kull på overflaten.
 • sorterer - Den skiller kull fra gråberg, i tillegg til å sortere kullstykker etter størrelse og kvalitet.
 • kullsilo - En sirkelformet struktur hvor utvunnet kull blir lagret.
 • industriskinner - Jernbanespor som fører fra gruven til industrianlegg.
 • gruvetårn - Hver gruve har minst 2 åpninger på overflaten, som brukes til transport (av arbeidere og utvunnet kull) og forsyning av frisk luft til gruven.
 • vertikal sjakt - En vertikal tunnel som forbinder gruven med overflaten.
 • gruvegang - En nesten horisontal tunnel som er koblet til den vertikale sjakten; et tidligere utvinningsområde hvor man har hentet ut kull.
 • sjakt - En horisontal tunnel som fungerer som transportvei.
 • utvinningsområde - Det gjeldende utgravingsområdet.
 • kullåre - Et lager med kull som fyller sprekkene i steinen.
 • blindsjakt - En vertikal passasje som forbinder to horisontale sjakter.
 • oppsamlingssted - Utvunnet kull lagres her før det transporteres til overflaten.
 • gruvevogn - Den transporterer utvunnet kull til overflaten.
 • heissjakt - Den transporterer utvunnet kull til overflaten.
 • rom - En stor underjordisk uthulning, som dannes ved hjelp av eksplosiver.
 • heistårn - Det heiser gruvevognene opp til overflaten.

Forteller

Kullgruvedrift dateres tilbake tusenvis av år; selv romerne drev med utvinning av kull. Kullgruvedrift i stor skala utviklet seg under den industrielle revolusjonen på 1700-tallet. Til langt inn1900-tallet var kull den viktigste energikilden.
I dag er viktigheten av kull som en energikilde redusert, mye grunnet bruken av hydrokarboner.

De to typene kulldrift er dagbrudd og underjordisk gruvedrift. Valg av metode for gruvedrift avhenger av dybden og kvaliteten på kullårene, samt av ulike økonomiske og miljømessige faktorer. Underjordisk gruvedrift står idag for 60% av verdens kullproduksjon.

overflaten er gruvetårnet den mest iøynefallende delen av underjordiske gruver.
Disse tårnene pleide å bli bygget av tre, men moderne gruvetårn er laget av stål eller betong, med en heis på toppen. Heisen brukes for å heve eller senke gruvevognen med vaiere. Alle gruver har minst to vertikale sjakter.

Gruvetårnet er bygget over dem. Arbeidere, maskiner, energiforsyning, kull og luft når overflaten eller bunnivået gjennom disse sjaktene.
Vannrette innganger, eller stoller, bores i bakken ved ulike dybder, frem til de kommer inn til kullåren.
Så snart kullet er utvunnet fra åren, bores en ny stoll på et dypere nivå. En kullgruve blir vanligvis ikke mer enn 1000 m dyp.

Den faktiske gruvedriften foregår i utvinningsområdet. I bunnen av sjakten er det er oppsamlingssted hvor kullet blir samlet. Deretter transporteres det til overflaten med gruvevogner, før den tomme vognen blir sendt tilbake til bunnen.

Transportbånd frakter kullet videre til kullsiloen, hvor det lagres; eller til sortereren, hvor det sorteres og sendes med godsvogner til sin destinasjon.

Relaterte elementer

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for råmaterialer i den dynamisk voksende industrien.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Torsjonsvekter

En kraft kan måles ved å måle vridningen av tråden i en torsjonsvekt.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Added to your cart.