USS Tarawa LHA-1 (1976)

Fra 1940-tallet ble de stadig større hangarskipene mestere i havene.

Relaterte tillegg

Typer broer

Forskjellige typer broer inkluderer bjelke-, bue-, henge-, fritt frambygg- og skråkabelbroer.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Seilskuter

Skonnerter, som først ble bygget i Nederland på 1600-tallet, ble hovedsakelig brukt som...

MÁV M61 dieselmotor (1963)

De legendariske M61-klassens lokomotiver i det Ungarnske Statsbaner ble kalt NOHAB.

Dampbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanske ingeniøren Robert Fulton bygget den første fungerende dampdrevne båten.

Zeppeliner, LZ 129 Hindenburg

En zeppeliner er et luftskip med et solid rammeverk i metall.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Added to your cart.