Tysk soldat (første verdenskrig)

Tysk soldat (første verdenskrig)

Tyske soldater i første verdenskrig var godt trente og brukte moderne våpen.

Historie

Nøkkelord

Tysk soldat, første verdenskrig, verdenskrig, soldat, slåss, bevæpning, grøft, statisk krigføring, Wehrmacht, militæret, uniform, Tysk, historie, moderne tid

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hvor signerte Tyskland våpenhvileavtalen som endte første verdenskrig?
 • Når signerte Tyskland våpenhvileavtalen som endte første verdenskrig?
 • Hva var navnet på det mest berømte militærflyet under første verdenskrig?
 • Hva var den utløsende faktoren som startet første verdenskrig?
 • Hvilken militærblokk var Tyskland medlem av i WWI?
 • Hvilket land var en av Tysklands allierte i første verdenskrig?
 • Hvor stor var befolkningen i Tyskland i begynnelsen av første verdenskrig?
 • Hvilken legendarisk ocean liner ble torpedert i 1915 av tyske ubåter?
 • Hvor mange soldater mobiliserte Tyskland under første verdenskrig?
 • Hvilken enhet ble først utviklet i Tyskland?
 • Ved hvilken europeisk front kjempet tyske soldater?
 • Er det sant at Tyskland ønsket å unngå krigen?
 • Er det sant at Tyskland laget en offensiv slagplan i begynnelsen av første verdenskrig?
 • Hva sa den tyske keiseren til soldatene som dro ut til fronten i første verdenskrig?
 • Hva er det tyske ordet for en rask og overraskende militær offensiv?
 • Hvilket begrep beskriver vestmaktenes aggressive ekspansjonspolitikk?
 • Når foregikk første verdenskrig?
 • Hva var årsaken til at skyttergravskrigen utviklet seg under første verdenskrig?
 • Hvilket av disse uttrykkene er IKKE relatert til første verdenskrig?
 • Hvilket våpen kunne IKKE bli brukt av tyske soldater under første verdenskrig?
 • Hvilket våpen kunne IKKE bli brukt av tyske soldater under første verdenskrig?
 • Hvilket slag fant sted lengst fra Tyskland?
 • Hvem var keiser i Tyskland under første verdenskrig?
 • Hvilket land var IKKE en av Tysklands allierte i første verdenskrig?
 • Hva ble det frie området mellom de to stridende militære frontene kalt?

Scener

Tysk soldat

I kamp

Bevæpning

 • stridsklubbe for skyttergraver
 • Bergmann MG15nA maskingevær
 • Stielhandgranate M1915 stavgranat
 • Mauser Gewehr 98 repetergevær
 • Mauser C96 pistol

Relaterte elementer

Skyttergravsystem (første verdenskrig)

Første verdenskrig var preget av skyttergravskrig.

Stridsvogner (første verdenskrig)

Stridsvogner som ble utviklet på midten av 1910-tallet ble fort de viktigste våpnene for landbaserte militæroperasjoner.

Våpen (første verdenskrig)

Første verdenskrig medførte enorme endringer i militærteknologi, på grunn av utviklingen av nye våpen.

Britisk soldat (første verdenskrig)

Under første verdenskrig var Storbritannia en del av den militære alliansen som kaltes "trippelententen".

Tysk soldat (andre verdenskrig)

Soldater fra Wehrmacht i andre verdenskrig var veltrente, og godt utrustede med moderne våpen.

Amerikansk marinesoldat (begynnelsen av 2000-tallet)

Det amerikanske marinekorpset er en viktig gren av det amerikanske forsvaret, med omtrent 200 tusen spesialtrente medlemmer.

Amerikansk soldat (andre verdenskrig)

Amerikanske soldater kjempet ved nesten alle de store frontene i andre verdenskrig.

Berlinmuren (1961-1989)

Berlinmuren ble et symbol på splittelse og undertrykkelse, muren delte ikke bare byen i to, men splittet også mange familier.

Fokker Dreidecker I (1917)

Det tyske triplanet var kanskje det mest kjente flyet under første verdenskrig.

Fransk soldat (første verdenskrig)

Under første verdenskrig var Frankrike en del av den militære alliansen kalt "trippelententen".

Kolonisering og avkolonisering

Kolonimaktenes farger ble strøket av kartet av nasjonene som kjempet for å få tilbake sin uavhengighet.

Moderne imperier

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Skytevåpen

Verdens mektigste nasjoner konkurrerte mot hverandre på 1800- og 1900-tallet og la ned mye arbeid i å utvikle effektive skytevåpen.

Slagskip (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolusjonerte byggingen av slagskip på 1900-tallet.

SM U-35 ubåt (Tyskland, 1912)

Ubåter hadde en viktig rolle i maritim krigføring allerede under første verdenskrig.

Added to your cart.