Tyrannosaurus rex ‘tyrann-øgle’

Store kjøttetere, kanskje den mest berømte dinosauren.

Relaterte tillegg

Hamadryasbavian

En apeart som opererer med et avansert sosialt system, hvor hierarkiet står veldig sterkt.

Livssyklusen til virveldyr

Livssyklusen til virveldyr starter med produksjon av kjønnscellene til et individ, og...

Langhalet døgnflue

Larver av denne typen døgnfluer tilbringer de første tre årene av sitt liv i vann, deres...

Hoggorm

En giftig slangeart som er utbredt i Europa. Bittet dens er sjeldent dødelig for mennesker.

Elvemusling

En bløtdyrart som er utspredt i ferskvann.

Slik trener du en sel

Hvordan klarer trenerne å få selungene til å gjøre som de ber om? Selene kommer til og med helt...

Kveg

Kveg holder for det meste til i fjøs. De ble tatt inn i husholdningen omtrent på samme tid som...

Hvordan mate din T-Rex?

Denne leksjoner introduserer deg til egenskapene til Tyrannosaurus Rex.

Added to your cart.