Typer broer

Forskjellige typer broer inkluderer bjelke-, bue-, henge-, fritt frambygg- og skråkabelbroer.

Relaterte tillegg

Ford Model T

Den populære modellen fra den amerikanske bilfabrikken var den første bilen i verden som...

Titanic (1912)

RMS Titanic var det største passasjerskipet i begynnelsen av det 20. århundre

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Santa Maria (1400-tallet)

Den tremastede karakken Santa Maria var skipet Christopher Columbus brukte på sin første...

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Seilskuter

Skonnerter, som først ble bygget i Nederland på 1600-tallet, ble hovedsakelig brukt som...

BR Standard Class 3 2-6-2T damplokomotiv

En type damplokomotiv som ble benyttet av British Railways og ble produsert på 1950-tallet.

Slagskip (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolusjonerte byggingen av slagskip på 1900-tallet.

Added to your cart.