Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Relaterte tillegg

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av...

Klimasoner

Jorden er inndelt i geografiske soner og klimasoner, noe som også resulterer i...

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi – ütközésénél jött létre.

Det geologiske kretsløpet

All stein på Jorda er i konstant bevegelse og endring, og det er dette vi kaller det geologiske...

Middelhavsklima

Kjennetegnes av tørre varme somre, og milde vintre.

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Fjellklima

Den avgjørende faktoren for klimasonene i fjellet er høyden over havet.

Forurensingen av naturlige vannkilder

Vann er en av våre viktigste naturressurser; vi må ta godt vare på den.

Added to your cart.