Tsunami

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Geografi

Nøkkelord

flodbølge, jordskjelv, Jordskjelv, sjø, bølge, høy bølge, tsunami varsel, tektonisk plate, episenteret, Platetektonikk, katastrofe, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

Jordskjelv

 • Den afrikanske platen
 • Den eurasiske platen
 • Den arabiske platen
 • Den indiske platen
 • Den nordamerikanske platen
 • Den søramerikanske platen
 • Stillehavsplaten
 • Den karibiske platen
 • Cocosplaten
 • Nazcaplaten
 • Den antarktiske platen
 • Den australske platen
 • Den filippinske havplaten

En tsunami er en serie havbølger som karakteriseres med svært lang bølgelengde og periode. Den oppstår ved plutselig endring av havnivå, som forårsakes av undersjøiske jordskjelv på grunn av kollisjon mellom tektoniske plater.

Oppoverbevegelsen hos en tektonisk plate kan løfte det flere kilometer tykke laget med vann over seg, og forårsake en gigantisk bølge som forflytter seg flere tusen kilometer, mens den bærer med seg jordskjelvets energi gjennom havet til den treffer kysten.

I motsetning til vindskapte bølger, påvirker tsunamier hele vannmassen i en gitt del av havet, som betyr at hele vannsøylen, som kan være flere kilometer tykk, beveger seg vertikalt i havet.

Mens bølgelengden på vindskapte bølger varierer mellom 100 og 200 m, kan bølgelengden hos tsunamier komme opp i 500 km på 5-6 km dypt åpent hav. Hvis havdybden er mye mindre enn bølgelengden, bestemmes bølgens hastighet av vannets dybde. Derfor beveger tsunamier seg i en hastighet på rundt 800 km/t på åpent hav, som tilsvarer farten til et passasjerfly. Bølgehøyden overstiger imidlertid ikke 1 m, så skip legger ikke engang merke til dem.

Dempingen av bølger er omvendt proporsjonal med bølgelengden; en tsunami kan derfor bevege seg tusenvis av kilometer med et minimalt tap av energi.

Hastigheten blir betydelig redusertgrunnere vann nær kysten: den bremser ned til 80 km/t på 50 m dypt vann. Siden dens energi er konstant, bygger den seg opp høyere og høyere. Til slutt, når den når kysten, kan den ødeleggende tsunamien være flere titalls meter høy. Et antall bølger kan følge hverandre med en periode på 10-20 minutter.

Ofte er det ikke bølgetoppen som når kysten først, men bølgedalen; dermed tilbaketrekkes havet dramatisk, noe som er et klart tegn på en tsunami. Siden det skjer bare noen få minutter før bølgetoppen når kysten, kan det likevel være for sent å evakuere befolkningen.

Hvis et tsunamivarsel forekommer like etter at et jordskjelv er oppdaget, er det et 30-60 minutters vindu for evakuering før tsunamien ankommer, selv ved de nærest beliggende kystområdene. For å overleve er det avgjørende å umiddelbart bevege seg bort fra kysten og søke høyere landskap.

Tsunami

 • havbunnsplate
 • kontinentalplate
 • bølgelengde - Avstanden fra en bølgetopp til en annen.
 • bølgetopp - Det høyeste punktet på bølgen.
 • bølgedal - Det laveste punktet på bølgen.
 • dobbel styrke - Bølgens høyde.

Tsunami, sett fra land

Sett ovenfra

Animasjon

Forteller

En tsunami er en serie havbølger som karakteriseres med svært lang bølgelengde og periode. Den oppstår ved plutselig endring av havnivå, som forårsakes av undersjøiske jordskjelv på grunn av kollisjon mellom tektoniske plater.

Oppoverbevegelsen hos en tektonisk plate kan løfte det flere kilometer tykke laget med vann over seg, og forårsake en gigantisk bølge som forflytter seg flere tusen kilometer, mens den bærer med seg jordskjelvets energi gjennom havet til den treffer kysten.

I motsetning til vindskapte bølger, påvirker tsunamier hele vannmassen i en gitt del av havet, som betyr at hele vannsøylen, som kan være flere kilometer tykk, beveger seg vertikalt i havet.

Mens bølgelengden på vindskapte bølger varierer mellom 100 og 200 m, kan bølgelengden hos tsunamier komme opp i 500 km på 5-6 km dypt åpent hav. Hvis havdybden er mye mindre enn bølgelengden, bestemmes bølgens hastighet av vannets dybde. Derfor beveger tsunamier seg i en hastighet på rundt 800 km/t på åpent hav, som tilsvarer farten til et passasjerfly. Bølgehøyden overstiger imidlertid ikke 1 m, så skip legger ikke engang merke til dem.

Dempingen av bølger er omvendt proporsjonal med bølgelengden; en tsunami kan derfor bevege seg tusenvis av kilometer med et minimalt tap av energi.

Hastigheten blir betydelig redusertgrunnere vann nær kysten: den bremser ned til 80 km/t på 50 m dypt vann. Siden dens energi er konstant, bygger den seg opp høyere og høyere. Til slutt, når den når kysten, kan den ødeleggende tsunamien være flere titalls meter høy. Et antall bølger kan følge hverandre med en periode på 10-20 minutter.

Ofte er det ikke bølgetoppen som når kysten først, men bølgedalen; dermed tilbaketrekkes havet dramatisk, noe som er et klart tegn på en tsunami. Siden det skjer bare noen få minutter før bølgetoppen når kysten, kan det likevel være for sent å evakuere befolkningen.

Hvis et tsunamivarsel forekommer like etter at et jordskjelv er oppdaget, er det et 30-60 minutters vindu for evakuering før tsunamien ankommer, selv ved de nærest beliggende kystområdene. For å overleve er det avgjørende å umiddelbart bevege seg bort fra kysten og søke høyere landskap.

Relaterte elementer

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Varmepunkter

Varmepunkter er de stedene på jordskorpen hvor magma ofte stiger til overflaten og forårsaker vulkansk aktivitet.

Dannelse av stratovulkaner

Stratovulkaner består av lag med vulkansk aske, slam og lava.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Hav, sjø og bukter

Denne animasjonen viser jordens viktigste hav, sjøer og bukter.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Added to your cart.