Transportnett

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Geografi

Nøkkelord

transport, internasjonalt nettverk, landtransport, vann transport, luftfart, veitransport, jernbane, rørledning, ruter, node, vegnettet, godstransport, transportere, system av offentlige tjenester, globalisering, kart, Earth kloden, Jord, land, økonomi, nettverk, samfunn, teknologi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Veitransport (Europa)

 • London
 • Paris
 • Roma
 • Berlin
 • München
 • Praha
 • Wien
 • Stockholm
 • Moskva

For øyeblikket har Europa det tetteste veinettet i verden. Det er den mest utbredte formen for transport på grunn av fleksibiliteten, enten man transporterer mennesker eller gods.
Fordeler: fart, fleksible ruter, dør-til-dør-levering; det gjør det mulig å transportere varer i områder hvor det ikke er jernbane.
Ulemper: miljøforurensning, høye krav til energi og arbeidskraft, begrenset vekt og størrelse på varene som transporteres, trafikkorker.
Knutepunkter: London, Paris, München, Moskva.

Jernbanetransport (Europa)

 • Paris
 • Roma
 • Milano
 • Hamburg
 • Frankfurt
 • München
 • Berlin
 • Leipzig
 • Zürich
 • London
 • Stockholm
 • Helsinki
 • Kiev
 • Moskva

I forhold til andre verdensdeler har Europa et integrert og tett jernbanenett. Generelt er jernbanen transportnettets kjerne, selv om omfanget av jernbanetransport ikke er det høyeste i visse lands transportsystemer.

Fordeler: transporterer tunge og store laster og et stort antall passasjerer, miljøvennlig, pålitelig (punktlig gods- og passasjertrafikk), trygt (lukket system)
Ulemper: ingen dør-til-dør-levering (fastmonterte skinner), uøkonomisk over korte avstander, ikke tilgjengelig alle steder, høye byggekostnader.
Knutepunkter: Paris, Hamburg, Zürich, Roma

Høyhastighetstog: kjører i over 200 km/t. Shinkansen, det japanske nettverket av høyhastighetstog, har vært i drift siden 1964. Byggingen av høyhastighets jernbaner i Europa startet først på 1980-tallet. Høyhastighetstog kan konkurrere med fly hvis destinasjonen er innen 1000 km fra startpunktet, siden å komme seg til flyplassen, innsjekk og behandling av bagasje krever ekstra tid og kan ta lenger tid enn selve flyturen over slike avstander.

Sjøtransport (globalt)

 • Ningbo
 • Shanghai
 • Singapore
 • Rotterdam, Antwerpen
 • Canton
 • Tianjin
 • Port Hedland
 • Houston
 • New Orleans
 • Pusan
 • Nagoya
 • Port Kelang
 • Kapp det gode håp
 • Malakkastredet
 • Panamakanalen
 • Kapp Horn
 • Suezkanalen
 • Gibraltarstredet

Sjøtransport er en av de eldste formene for transport, som også utviklet seg i antikken med utviklingen av kystsjøfart. I dag er sjøtransporten preget av en dominans av lasteskip som bærer stor last over lange avstander.
Fordeler: kan bære de tyngste lastene, gunstige priser, forholdsvis lavt energiforbruk.
Ulemper: langsomt (kun varer som opprettholder sin kvalitet over en lang tidsperiode kan fraktes med skip); avhengig av været.
Knutepunkter (sortert etter trafikkmengde): Ningbo, Beijing, Singapore, Rotterdam, Amsterdam.

Lufttransport (globalt)

 • Atlanta
 • Los Angeles
 • Chicago
 • Dallas
 • Denver
 • New York
 • London
 • Paris
 • Frankfurt
 • Amsterdam
 • Istanbul
 • Dubai
 • Beijing
 • Hong Kong
 • Canton
 • Shanghai
 • Tokyo
 • Jakarta
 • Singapore
 • Kuala Lumpur

Utviklingen av lufttransport startet med den første motordrevne flyvningen utført av brødrene Wright i 1903. Dens viktighet har økt siden andre verdenskrig.
Selv om andelen av fraktfly stadig øker, spesielt når det gjelder verdifulle varer, er flytransportens hovedrolle fortsatt å frakte passasjerer.

Fordeler: raskt, komfortabelt og trygt.

Ulemper: dyre billetter, miljøforurensning, høye investerings-, vedlikeholds- og driftskostnader.

Knutepunkter: Atlanta, Beijing, London, Tokyo, Los Angeles.

Rørledninger (globalt)

 • Russland
 • Saudi-Arabia
 • USA
 • Kina
 • Canada
 • Iran
 • Irak
 • De forente arabiske emirater
 • Mexico
 • Kuwait

Væsker og gasser transporteres i rørledninger. Gass- og oljeledninger er de viktigste blant disse. Den første rørledningen ble bygget i Pennsylvania på andre halvdel av 1800-tallet. Rørtransport begynte først å bli mer utbredt siden 1960-tallet, med stadig økende bruk av olje og gass.

Fordeler: lave vedlikeholdskostnader, kan transportere store mengder, den mest økonomiske måten å transportere olje og gass.

Ulemper: høye investeringskostnader, ikke økonomisk å legge dem på havbunnen.

De største oljeproduserende landene: Russland, Saudi-Arabia og USA.

De største gassproduserende landene: USA, Russland og Canada.

Animasjon

Forteller

Transport har en enorm betydning i dagens samfunn, siden vi stadig er på farten; de fleste produktene transporteres også fra ulike deler av verden. Derfor karakteriseres transport med forflytningen av mennesker og varer, og det finnes en mengde transportformer, som vei, jernbane, sjø, luft og rørledninger.

De aller første veiene ble bygget i antikken da landbruk og husdyrhold utviklet seg. Dette markerte også begynnelsen for handel. Transport som vi kjenner det i dag utviklet seg med byggingen av asfalterte veier og oppfinnelsen av motoriserte kjøretøyer. Foreløpig har Europa det tetteste veinettet i verden, og den mest utbredte transportformen er veitransport, på grunn av fleksibiliteten.

I forhold til andre verdensdeler har Europa et integrert og tett jernbanenett. Den første jernbanelinjen i verden, jernbanen mellom Stockton og Darlington, åpnet i 1825 nordøst i England. Generelt er jernbanen transportnettets kjerne, selv om omfanget av jernbanetransport ikke er det høyeste i enkelte lands transportsystemer.
Ved å bygge høyhastighets jernbanelinjer og integrere dem med andre former for godstransport, blir jernbanetransport veldig konkurransedyktig. De travleste transportsentralene i Europa er Paris, Hamburg og Zürich.

Sjøtransport er en av de eldste formene for transport, som også utviklet seg i antikken med utviklingen av kystsjøfart. Byggingen av Suezkanalen på midten av 1800-tallet, og senere Panamakanalen tidlig på 1900-tallet, var avgjørende faktorer i utviklingen av skipstransport. I dag er sjøtransporten preget av en dominans av lasteskip som bærer stor last over lange avstander. De viktigste havnene i verden er i Sørøst-Asia og Benelux-landene.

Utviklingen av lufttransport startet med den første motordrevne flyvningen utført av brødrene Wright i 1903; viktigheten har imidlertid først eskalert siden andre verdenskrig. Selv om andelen av fraktfly stadig øker, spesielt når det gjelder verdifulle varer, er flytransportens hovedrolle fortsatt å frakte passasjerer. De travleste lufthavnene i verden er i Atlanta, Beijing og London.

Væsker og gasser transporteres i rørledninger. Gass- og oljeledninger er de viktigste blant disse. Den første rørledningen ble bygget i Pennsylvania på andre halvdel av 1800-tallet, men rørtransport begynte først å bli mer utbredt siden 1960-tallet, med stadig økende bruk av olje og gass. De største oljeproduserende landene er Russland, Saudi-Arabia og USA.

De største gassproduserende landene er USA, Russland og Canada. Rørledninger går fra utvinningsområdet til forbrukerne eller andre transportnett, som for eksempel havner.

Relaterte elementer

Flyplass

Flyplasser gir infrastruktur og tjenester som er nødvendige for luftfart.

Havn

Havner tilbyr nødvendig infrastruktur og viktige tjenester for industri og sjøfart.

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip danner et globalt nettverk.

Veitransport, lastebiler

Tunge lastebiler har stor betydning for veitransporten

Airbus A380 (2005)

Det brede dobbeltdekker-passasjerflyet kan frakte mer enn 500 passasjerer.

Benz Patent Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent Motorwagen regnes som den første bilen som ble konstruert for å bli drevet fram av en motor.

Budtjeneste (Storbritannia, 18. århundre)

Før fremveksten av motoriserte kjøretøy ble brev og pakker levert av hest- og kjerre.

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Flyet som ble produsert av det britiske flyselskapet de Havilland var verdens første masseproduserte passasjerfly.

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Interessante geografiske fakta – Samfunnsgeografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om samfunnsgeografi.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Luftfartens historie

Denne animasjonen gir et sammendrag av luftfartens historie siden middelalderen.

Motorveiens utforming og konstruksjon

På motorveien kan vi benytte flere kjørebaner.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

T-bane

Den raskeste skinnebaserte transporten i byområder.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Verdens severdigheter

Et spill om severdigheter rundt om i verden.

Kanaltunnelen

Kanaltunnelen er en 50,5 km lang jernbanetunnel mellom Storbritannia og Frankrike, som går under Den engelske kanal.

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Utviklingen av godstransport

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av godstransport, fra hestetrukne kjerrer til moderne lastebiler.

Added to your cart.