Tradisjonell eskimo-livsstil

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Geografi

Nøkkelord

eskimo, Grønland, Nord Amerika, Nord for Sibir, Alaska, iglo, snøhytte, slede, oppgjør, Polarregionane, telt, Truger, hundeslede, livsstil, miljø, geografi

Relaterte elementer

Scener

Eskimo-bosetning

  • snøhytte (iglo)
  • telt
  • matlager
  • gravplass
  • tørkestenger
  • slede
  • iglo bygget av stein og jord
  • hus dekket av dyreskinn
  • kajakk

Eskimoer bor på Grønland og de polare regionene i Nord-Amerika. Livsstilen deres er fortsatt fullstendig tilpasset de tøffe klimatiske forholdene i de områdene.

Deres tradisjonelle boliger var underjordisk husly. Fra utsiden så det ut som en haug med snø med et pipe-rør som stakk ut på toppen.
Under snøhaugen var det en stue, som man kun kunne entre på alle fire gjennom en smal passasje. Passasjen var bygget mye dypere enn stuen, dermed samlet tung, kald luft seg der, og kom ikke inn i stuen.

Det samme prinsippet ble fulgt i bygging av igloer. Hardpakkede blokker av snø ble skjært med kniver av bein og ble plassert til å danne en halvkule. Etterpå ble konstruksjonen godt isolert med snø fra utsiden.

Iglo

Telt

Hus

Matlager

Gravplass

Animasjon

Forteller

Eskimo er et begrep for urfolk relatert i forhold til språk og kultur, som tradisjonelt sett har bebodd det nordlige sirkumpolare området, i Nord-Sibir, Alaska, Nord-Canada og Grønland.

Den tradisjonelle eskimo-livsstilen har blitt tilpasset det tøffe arktiske klimaet.

Hovedfunksjonen til eskimo-boliger har vært å gi ly mot elementene. Typiske eskimo-boliger, kjent som igloer, har dukket opp i diverse former. De er ofte bygget av frosne blokker med snø eller stein og jord.

Om sommeren brukes eskimoer også telt, dekket med selskinn, som gir god isolasjon.

Kjøtt som ikke blir spist ferskt blir preservert ved å lufttørkes på stenger som er plassert utenfor eller inne i boligene deres. Bygninger for matlagring bygges ofte på påler for å beskytte maten fra å bli spist av dyr.

Det er derfor eskimoer tradisjonelt sett har plassert sine dødestillaser bygget av drivved eller hvalskjelett.

Eskimoer har tradisjonelt sett levd en jeger-sanker-livsstil, og har vanligvis jaktet på sjøpattedyr og fisk. Med deres spesielt designede kajakker kan de reise over store avstander under jakt-ekspedisjoner. De bruker truger og hundesleder for å reise over is og gjennom snø. Sledehunder, som er avlet spesielt til å kunne tåle de ekstreme værforholdene, har blitt brukt av eskimoer i over tusen år.

Relaterte elementer

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Keiserpingvin

Pingviner er fugler som lever på Antarktis og er tilpasset kalde temperaturer, og kan svømme.

Oase

Oaser er områder i ørkener hvor det er tilgang på vann.

Polynesisk familiebosetning (Samoa, 1400-tallet)

Arkitekturen hos tradisjonelle samoanske familiebosetninger gjenspeiler lokalbefolkningens unike kultur.

Solens bane over de store breddesirklene

Solens tilsynelatende bevegelse forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse.

Typiske boligtyper

Hver epoke og hver kultur har bestemte boligbygg.

Afrikansk landsby (Sudan)

Afrikanske landsbyer tilpasser seg det naturlige miljøet godt og reflekteres av kulturen i de lokale stammene.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Blåhval

Marine pattedyr, det største dokumenterte dyret som noen gang har eksistert.

Jurt

Et rundt, hvelvet, mobilt telt dekket med filt, som vanligvis ble brukt av nomadefolk.

Ungarske bosetninger i Árpád-eraen

Grophus var vanlige bosteder i Árpád-eraen.

Added to your cart.