Titanic (1912)

RMS Titanic var det største passasjerskipet i begynnelsen av det 20. århundre

Relaterte tillegg

Motorsykkel

Denne animasjonen viser en motorsykkels sammensetning.

Junkers G 24 sjøfly

Et sjøfly (noen ganger kalt hydroplan) er et fly som er i stand til å utføre takeoff ikke...

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Sykkelens utvikling

Utviklingen av sykkelen, som først ble ansett som et leketøy, gjenspeiler den...

Brannvesen

Denne animasjonen demonstrerer konstruksjonen av en brannbil.

Zeppeliner, LZ 129 Hindenburg

En zeppeliner er et luftskip med et solid rammeverk i metall.

Boeing 747 (1969)

Jumbojet er et av de mest kjente flyene.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Added to your cart.