Tenochtitlan (15. århundre)

Den praktfulle hovedstaden i det aztekiske riket forbauset selv de spanske erobrere.

Relaterte tillegg

Middelaldersk ridder

Riddere i Middelalderen var vassaler av feudale herrer og kjempet kamper fra hesteryggen.

Syriske vannhjul (Hama, 13. århundre)

Syriske vannhjul ble brukt til å frakte vann til fjerntliggende områder i Middelalderen.

Hagia Sophia

Denne massive bygningen er nå et museum, men tidligere var det et av de mest kjente stedene for...

Slaget ved Mohács (29. august 1526)

Det ødeleggende tapet i slaget mot osmanene markerte slutten på en epoke i ungarsk historie.

Gutenbergs trykkeri (Mainz, 15. århundre)

Life Magazine plukket ut Gutenbergs oppfinnelse av en mekanisk bevegelig boktrykking som...

Stavkirke (Borgund, 13. århundre)

En trekirke bygget på 1100-1200-tallet, den best bevarte av alle Norges stavkirker.

Føydalismens fødsel

Et unikt sosialt og økonomisk system kalt føydalisme vokste fram i vesterropa under middelalderen.

Vikingene

Vikingene var sjøfartsfolk fra det i som dag er Sverige, Norge og Danmark. Vikingene vare...

Added to your cart.