TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Relaterte tillegg

Boeing 747 (1969)

Jumbojet er et av de mest kjente flyene.

Helikopter (BELL 206 Jet Ranger)

Det kanadiske helikopteret er et av verdens mest brukte helikoptre.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

MAV V40 (Kando-lokomotiv, 1932)

Det første ungarsklagde lokomotivet drevet direkte fra det nasjonale strømnettet uten...

Seilskuter

Skonnerter, som først ble bygget i Nederland på 1600-tallet, ble hovedsakelig brukt som...

Dampbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanske ingeniøren Robert Fulton bygget den første fungerende dampdrevne båten.

BR Standard Class 3 2-6-2T damplokomotiv

En type damplokomotiv som ble benyttet av British Railways og ble produsert på 1950-tallet.

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

Added to your cart.