Svoveltrioksid (SO₃)

Svoveltrioksid (SO₃)

En av svovelforbindelsene, danner svovelsyre med vann.

Kjemi

Nøkkelord

svoveltrioksid, molekyl, svovelsyre, produksjon av svovelsyre, molekylær form, vulkanske gasser, oleum, disulfursyre, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Svoveltrioksid SO₃

Informasjon

Molar masse: 80.06 g/mol

Molekylform: trekantet

Bindingsvinkel: 120°

Smeltepunkt: 16.8 °C

Kokepunkt: 45 °C

Tetthet: 1.93 g/cm³

Egenskaper

Svoveltrioksid er tt av oksidene til svovel; en tykk, fargeløs væske ved romtemperatur. Når den lagres over en lengre tidsperiode omdannes den til en krystallinsk variant. Svoveltrioksid reagerer intensivt med vann under dannelsen av svovelsyre. Væsken oppløses godt i konsentrert svovelsyre og danner da oleum. Den er en sterk oksydant; den karboniserer karbohydrater og andre organsike forbindelser. Svoveltrioksid kan forårsake alvorlige brannskader på huden.

Forekomst og fremstilling

Svoveltrioksid produseres i løpet av katalytisk oksydasjon av svoveldioksid. Svoveltrioksid forekommer også naturlig i vulkanske gasser.

Bruk

Svoveltrioksid brukes i industrielle mengder ved fremstilling av svovelsyre.

Kalottmodell

Forteller

Relaterte elementer

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En forbindelse av svovel som ofte blir brukt som et insektsmiddel.

Sulfation (SO₄²⁻)

En ioneforbindelse som produseres når svovelsyre slipper et proton.

Svovel (S₈)

Et luktfritt, gult, fast stoff, det 16. mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. En av de mest kjente svovelforbindelsene er svovelkis, også kjent som...

Svovelsyre (H₂SO₄)

En fargeløs, viskøs væske. En svært etsende og sterk syre, anvendes i flere industrielle prosesser.

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Added to your cart.