Svovelsyre (H₂SO₄)

Svovelsyre (H₂SO₄)

En fargeløs, viskøs væske. En svært etsende og sterk syre, anvendes i flere industrielle prosesser.

Kjemi

Nøkkelord

svovelsyre, syre, sterk syre, oksosyre, surhet, hygroskopisk, diprotisk syre, oksidasjon, dehydrering, passiviser, sulfater, batteri, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Blyakkumulator

Elektrokjemiske prosesser i en blyakkumulator produserer elektrisk strøm.

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En forbindelse av svovel som ofte blir brukt som et insektsmiddel.

Sulfation (SO₄²⁻)

En ioneforbindelse som produseres når svovelsyre slipper et proton.

Svovel (S₈)

Et luktfritt, gult, fast stoff, det 16. mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. En av de mest kjente svovelforbindelsene er svovelkis, også kjent som...

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Svoveltrioksid (SO₃)

En av svovelforbindelsene, danner svovelsyre med vann.

Salpetersyrling (HNO₂)

En av oksosyrene til nitrogen. Fargeløs, moderat syre med en stikkende lukt, som bare finnes i vandig oppløsning.

Added to your cart.