Svovel (S₈)

Svovel (S₈)

Et luktfritt, gult, fast stoff, det 16. mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. En av de mest kjente svovelforbindelsene er svovelkis, også kjent som 'narregull'.

Kjemi

Nøkkelord

svovel, homonukleær molekyl, molekyl, molekylære gitter, octatomic, orthorhombisk, monoclinic, amorf, sulfider, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Sulfation (SO₄²⁻)

En ioneforbindelse som produseres når svovelsyre slipper et proton.

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Svovelsyre (H₂SO₄)

En fargeløs, viskøs væske. En svært etsende og sterk syre, anvendes i flere industrielle prosesser.

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Svoveltrioksid (SO₃)

En av svovelforbindelsene, danner svovelsyre med vann.

Cystein

En aminosyre som inneholder svovel, en av aminosyrene som utgjør proteiner.

Metionin

En svovelholdig aminosyre.

Added to your cart.