Sulfation (SO₄²⁻)

Sulfation (SO₄²⁻)

En ioneforbindelse som produseres når svovelsyre slipper et proton.

Kjemi

Nøkkelord

sulfat ion, sure rester ion, anion, ion, sammensatte ion, svovelsyre, sulfater, Gips, blå vitriol, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Sulfation SO₄²⁻

Informasjon

Molar masse: 96.1 g/mol

Molekylform: regulært tetraeder

Bindingsvinkel: 109.5°

Egenskaper

Sulfationet er et sammensatt ion som er bundet sammen av kovalente bindinger og som har to negative elektriske ladninger. pi-bindingene forflytter seg innenfor ionet. Sulfationet danner salter med metallioner og ammoniumionet. De fleste sulfatene vil løses godt opp i vann (med unntak av barium, strontium, bly og kalsiumsulfater).

Sulfationer dannes fra svovelsyre som mister to protoner. Bariumioner brukes i kvalitativ og kvantitativ påvisning av sulfationer. Bariumioner danner et hvitt uløselig bariumsulfat bunnfall med sulfationer. De viktigste sulfatene er kobbersulfat, gips og Glaubers salt.

Bruk

Natriumaluminiumsulfat, kjent som natrium alun, blir brukt som et surhetsregulerende middel i matvareindustrien. Kalsiumsulfat (eller gips) brukes som tavlekritt og innen medisin. Hydratisert kobbersulfat brukes som soppdreper, gips brukes til å støtte brukne ben, og Glaubers salt brukes i produksjon av glass og innen medisin.

Kalottmodell

Forteller

Relaterte elementer

Blyakkumulator

Elektrokjemiske prosesser i en blyakkumulator produserer elektrisk strøm.

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En forbindelse av svovel som ofte blir brukt som et insektsmiddel.

Svovel (S₈)

Et luktfritt, gult, fast stoff, det 16. mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. En av de mest kjente svovelforbindelsene er svovelkis, også kjent som...

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Svovelsyre (H₂SO₄)

En fargeløs, viskøs væske. En svært etsende og sterk syre, anvendes i flere industrielle prosesser.

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Svoveltrioksid (SO₃)

En av svovelforbindelsene, danner svovelsyre med vann.

Permanganation (MnO₄⁻)

Kaliumpermanganat brukes som et desinfeksjonsmiddel.

Added to your cart.