Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

Relaterte tillegg

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Jernmetallurgi (middels)

Råjern fremstilles av jernmalm i jernsmelteverk.

Husdyr

Denne animasjonen presenterer dyr som ofte holdes som husdyr, og de vanligste delene av...

Wien

Kaffe, sachertorte, høy levestandard og nydelig arkitektur - det er bare noe av hva denne...

Den globale økonomiens utvikling

Den nåværende globale økonomien er utviklet fra private foretak.

Miks av europeere

Over mange årtusener har mange bosatt seg i Europa. Livsstilen deres var i takt med miljøforholdene.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall)...

Added to your cart.