Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

Relaterte tillegg

Lufttransport

Lufttransporten har blitt den raskeste, mest pålitelige og mest populære formen for transport.

Økonomisk struktur

Folk utfører ulike typer jobber hver dag. Men er det mulig å kategorisere alle disse jobbene?

FN

Verdens største internasjonale organisasjon, hvor alle verdens land er medlemmer....

Landsby med én gate og lineær struktur

Landsbyer som er etablert i daler og åser besto vanligvis av hus som var bygget langs...

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og...

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Turisme

Turisme er en viktig økonomisk sektor som vokser fortløpende rundt om i hele verden.

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De...

Added to your cart.