Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

Relaterte tillegg

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Husdyr

Denne animasjonen presenterer dyr som ofte holdes som husdyr, og de vanligste delene av...

Utvikling i nord og sør

Det er et stort gap mellom de sosioøkonomiske forholdene i den nordlige og sørlige halvkule....

Hvordan lages aluminiumsfolie?

Denne leksjonen presenterer egenskapene til og produksjonen og bruken av aluminium.

Friidrettsstadion

Flere ulike sportsbegivenheter kan arrangeres på et friidrettsstadion.

Hvor vil vi møtes?

La oss finne ut hvor mye informasjon som er nødvendig for å spesifisere en plassering.

Gårds- og landsbystrukturer

Strukturen og tettheten i gårder og landsbyer avhenger av regionens geografiske egenskaper.

Hvordan kan vi benytte vannkraften?

Denne leksjonen presenterer mulighetene for å utnytte vannkraft.

Added to your cart.