Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Biologi

Nøkkelord

celle, nucleus, bakterien, flagell, cilium, celleveggen, plasmid, nukleær membran, Cytoskjelett, endoplasmatiske retikulum, polysakkarid, peptid, DNA, kromosom

Relaterte elementer

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Svartedauden (Europa, 1347-1353)

Bakteriesykdommen kjent som byllepest er en av de dødeligste infeksjonssykdommene i menneskehetens historie.

Added to your cart.