Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Biologi

Nøkkelord

celle, nucleus, bakterien, flagell, cilium, celleveggen, plasmid, nukleær membran, Cytoskjelett, endoplasmatiske retikulum, polysakkarid, peptid, DNA, kromosom

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Svartedauden (Europa, 1347-1353)

Bakteriesykdommen kjent som byllepest er en av de dødeligste infeksjonssykdommene i menneskehetens historie.

Added to your cart.