Stjernemotor (radialmotor)

Stjernemotor (radialmotor)

Stjernemotorer brukes hovedsakelig i flymaskiner og helikoptre.

Fysikk

Nøkkelord

radial motor, motor, intern forbrenningsmotor, veivaksel, ventil, Sylinder, stempel, tennplugg, rotor, varme motoren, fly, forbrenning, gnist, inntak, kompresjon, eksplosjon, slaget, arbeid, syklus, termodynamikk, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Stjernemotor

 • stjernemotor - De brukes hovedsakelig i fly og helikoptre. På grunn av motorsylindernes oppstilling er motoren kortere, og driften skaper mindre vibrasjoner enn hos motorer hvor stemplene er arrangert i rekke.

Motor

 • veivaksel - Den drives av stemplene, og roterer propellen.
 • stempel - Deres vekslende og synkroniserte bevegelser roterer veivakselen.
 • ventiler - De koordinerer innsugningen av blandingen av luft og drivstoff, og utslippet av avgasser.

Sylindere

 • veivaksel - Den drives av stemplene, og roterer propellen.
 • stempel - Deres vekslende og synkroniserte bevegelser roterer veivakselen.
 • ventiler - De koordinerer innsugningen av blandingen av luft og drivstoff, og utslippet av avgasser.

Funksjon

 • sylinder - Eksplosjonen av drivstoff presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • stempel - Dets vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen av drivstoff og luft suges inn. Drivstoffet som benyttes i stjernemotorer kalles flydrivstoff eller avgas.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og drivstoff. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.

Takt 1

 • sylinder - Eksplosjonen av drivstoff presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • stempel - Dets vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen av drivstoff og luft suges inn. Drivstoffet som benyttes i stjernemotorer kalles flydrivstoff eller avgas.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og drivstoff. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.

Takt 2

 • sylinder - Eksplosjonen av drivstoff presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • stempel - Dets vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen av drivstoff og luft suges inn. Drivstoffet som benyttes i stjernemotorer kalles flydrivstoff eller avgas.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og drivstoff. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.

Takt 3

 • sylinder - Eksplosjonen av drivstoff presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • stempel - Dets vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen av drivstoff og luft suges inn. Drivstoffet som benyttes i stjernemotorer kalles flydrivstoff eller avgas.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og drivstoff. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.

Takt 4

 • sylinder - Eksplosjonen av drivstoff presser stempelet nedover inne i sylinderen.
 • stempel - Dets vekslende bevegelser roterer veivakselen. Eksplosjonen av drivstoffet presser det nedover. Den roterende veivakselens treghet får det så til å bevege seg oppover, så nedover, så oppover igjen. Så kommer en ny antenning.
 • eksosventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den fjerde takten, når stempelet beveger seg oppover og avgassene slippes ut.
 • innsugningsventil - Dens åpning og lukking styres av stempelets bevegelser. Den åpnes i den første takten, når stempelet beveger seg nedover og skaper et trykkfall inne i sylinderen, slik at blandingen av drivstoff og luft suges inn. Drivstoffet som benyttes i stjernemotorer kalles flydrivstoff eller avgas.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft og drivstoff. Den antente blandingen presser stempelet tilbake.

Animasjon

Forteller

Stjernemotorer (radialmotorer) brukes hovedsakelig i fly og helikoptre. På grunn av sylindernes oppstilling er motoren kortere, og driften skaper mindre vibrasjoner enn hos motorer hvor stemplene er arrangert i rekke.

Eksplosjonen av drivstoff presser stempelet nedover inne i sylinderen. Drivstoffet som benyttes i stjernemotorer kalles flydrivstoff eller avgas.

Den første takten er innsugningstakten. Stempelet beveger seg nedover og trykket i sylinderen reduseres. Innsugningsventilen åpnes og en blanding av luft og drivstoff strømmer fra forgasseren og inn i sylinderen.

Den andre takten er kompresjonstakten, både innsugnings- og eksosventilen er lukket i denne takten. Veivakselens drivkraft og motvekten fører til at stempelet beveger seg oppover, som gjør at blandingen av luft og drivstoff komprimeres og temperaturen øker.

Den tredje takten er arbeidstakten. Tennpluggen antenner den komprimerte og oppvarmede blandingen av drivstoff og luft. Eksplosjonen gjør at stempelet blir presset nedover.

Den fjerde takten er utblåsningstakten. Stempelet beveger seg oppover, eksosventilen åpnes og avgassene blåses ut.

Som du kan se, konverteres de lineære bevegelser fra stempelet til roterende bevegelser i motorens veivaksel. Den nødvendige energien for å bevege stempelet kommer fra forbrenning av drivstoff.

Relaterte elementer

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Jagerflyet Vought F4U Corsair med radialmotor var et av de mest fremtredende amerikanske flyene under andre verdenskrig.

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Totaktsmotor

En totaktsmotor er en intern forbrenningsmotor som har en syklus med bare to takter.

Wankelmotor

En type rotasjonsmotor med høy effektivitet.

B-24 Liberator

B-24 Liberator var et amerikansk tungt bombefly, bygget i store mengder, som ble brukt på all fronter under andre verdenskrig.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

"Flying Fortress" (flyvende festning på norsk) ble utviklet for det amerikanske flyvåpenet av flyprodusenten Boeing.

Junkers JU-52 (1932)

Det mest populære Europa-produserte transportflyet før andre verdenskrig.

Messerschmitt Bf 109 G (Tyskland, 1941)

Et legendarisk jagerfly som ble brukt av det tyske luftvåpenet i andre verdenskrig.

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

Det japanske flyet Mitsubishi A6M, allment kjent som "Zero" blant de allierte, var et legendarisk fly brukt under andre verdenskrig.

p-V-T-diagram for ideelle gasser

Forholdet mellom trykk, volum og temperatur hos ideelle gasser blir beskrevet av gasslovene.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Stirlingmotorer er også kjent som eksterne forbrenningsmotorer. I motsetning til motorer med innvendig forbrenning (f.eks. ottomotoren) skjer forbrenningen...

Supermarine Spitfire (Storbritannia, 1938)

Spitfire var et legendarisk britisk enseters jagerfly som ble brukt i andre verdenskrig.

Watts dampmaskin (18. århundre)

Dampmaskinen, perfeksjonert av den skotske ingeniøren James Watt, revolusjonerte teknologien.

Added to your cart.