Sølvklorid (AgCl)

Sølvklorid (AgCl)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det påvirkes av lys.

Kjemi

Nøkkelord

sølvklorid, ionisk forbindelse, nedbør, fényképészet, kasjon, anion, sammenbrudd, sølvnitrat, fotoaktiv, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Sølvbromid (AgBr)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det utsettes for lys.

Sølvjodid (AgI)

En lysegul forbindelse dannet i reaksjonen mellom sølvnitrat og kaliumjodid.

Sølvnitrat (AgNO₃)

Et av råstoffene som brukes i tradisjonell fotografering.

Berylliumklorid (BeCl₂)

Brukes ved fremstilling av beryllium og som en katalysator.

Daguerrotypi

Den første kommersielt vellykkede teknikken for fotografi ble oppfunnet av franske Louis Daguerre.

Natriumklorid (NaCl)

Vanlig salt (eller bordsalt) er en av de viktigste natriumforbindelsene, uunnværlig for levende organismer.

Fosfortriklorid (PCl₃)

Fargeløs væske som avgir røyk i fuktig luft.

Metaller

Metallatomer danner en vanlig gitterstruktur.

Added to your cart.