Sølvbromid (AgBr)

Sølvbromid (AgBr)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det utsettes for lys.

Kjemi

Nøkkelord

sølvbromid, ionisk forbindelse, nedbør, fényképészet, kasjon, anion, sammenbrudd, sølvnitrat, kaliumbromid, fotoaktiv, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Hvordan fungerer det? - Filmprojektor

Denne animasjonen viser design og funksjon hos en tradisjonell filmprojektor som brukes i kinosaler.

Sølvjodid (AgI)

En lysegul forbindelse dannet i reaksjonen mellom sølvnitrat og kaliumjodid.

Sølvklorid (AgCl)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det påvirkes av lys.

Sølvnitrat (AgNO₃)

Et av råstoffene som brukes i tradisjonell fotografering.

Metaller

Metallatomer danner en vanlig gitterstruktur.

Natriumklorid (NaCl)

Vanlig salt (eller bordsalt) er en av de viktigste natriumforbindelsene, uunnværlig for levende organismer.

Added to your cart.