Solsystemets livssyklus

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5 milliarder år siden.

Geografi

Nøkkelord

Solsystemet, Sol, Protostjerne, protoplanet, planet, stjerne, stjerner, Jord, gammel jord, dannelsen av jorden, steinplanet, gassplanet, ytre planet, indre planetene, rød kjempe, hvit dverg, framtid, fusjon, hydrogen, helium, gassky, nebula, stjerners utvikling, astronomi, geografi, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Støvsky

Sammentrekningens begynnelse for 4,5 milliarder år siden

Protosolens fødsel

Protoplaneter

Det fullt utviklede Solsystemet

Animasjon

 • rød kjempe - Når Solen har forbrent alle hydrogenreservene i kjernen, vil kjernefysisk fusjon tilta i de ytre lagene. Som et resultat vil Solen vokse til 256 ganger sin nåværende størrelse.
 • planetarisk tåke - I sluttfasen av stjerneutviklingen vil de ytre lagene skilles fra kjernen, og danne et enormt skall bestående av gass og støv rundt Solen.
 • hvit dverg - Solen vil bli et spesielt tungt objekt: den vil ikke være større enn Jorden (i dag er Solens diameter 109 ganger større enn Jordens), men dens masse vil være omtrent halvparten av den nåværende massen.
 • om 5 milliarder år
 • om 7,6 milliarder år
 • om 7,9 milliarder år
 • om 8 milliarder år

Solsystemets fremtid

 • rød kjempe - Når Solen har forbrent alle hydrogenreservene i kjernen, vil kjernefysisk fusjon tilta i de ytre lagene. Som et resultat vil Solen vokse til 256 ganger sin nåværende størrelse.
 • planetarisk tåke - I sluttfasen av stjerneutviklingen vil de ytre lagene skilles fra kjernen, og danne et enormt skall bestående av gass og støv rundt Solen.
 • hvit dverg - Solen vil bli et spesielt tungt objekt: den vil ikke være større enn Jorden (i dag er Solens diameter 109 ganger større enn Jordens), men dens masse vil være omtrent halvparten av den nåværende massen.
 • om 5 milliarder år
 • om 7,6 milliarder år
 • om 7,9 milliarder år
 • om 8 milliarder år

Forteller

Solsystemet vårt oppstod for rundt 4,5 milliarder år siden. Det utviklet seg fra en sky av fint støv.

Støvpartiklene i denne skyen ble presset sammen og dannet klumper, som hybelkaninene under sengen vår.

Støvklumpene vokste gradvis til de dannet en skiveformet sky. I sentrum av skyen ble massen tettere og temperaturen økte. Slik ble forløperen til Solen dannet. Så snart støvklumpene nådde en diameter på 100 m, kolliderte de stadig oftere.

På grunn av hyppige kollisjoner økte størrelsen, noe som resulterte i dannelsen av planetene. Siden den kinetiske energien ble omgjort til varmeenergi under kollisjonene, smeltet de kolliderende enhetene sammen. Som et resultat akkumulerte tungmetaller seg i planetenes kjerne, mens silikater med lav tetthet ble en del av mantelen. På grunn av gradvis nedkjøling størknet skorpen mens kjernen forble flytende. Slik ble de indre planetene dannet. De ytre planetene ble imidlertid dannet på en annen måte grunnet ekstremt lave temperaturer. Ispartikler ble presset sammen og tiltrakk seg hydrogen, helium og andre gasser.

Etter at de oppstod ble planetene i Solsystemet utsatt for mange kollisjoner, noe som forandret deres rotasjonshastighet og helningen på rotasjonsaksene. Det var under en slik kollisjon at Månen brøt ut fra Jorden for rundt 4 milliarder år siden.

Om ca. 5 milliarder år vil Solen gå inn i neste fase av stjerneutviklingen. Så snart den kjernefysiske fusjonen av hydrogen stopper i kjernen vil kjernen krympe, mens de ytre lagene vil blåses opp og Solen vil bli en rød kjempe.

Om ca. 7,9 milliarder år vil Solen nå sin maksimale størrelse i sin rød kjempe-fase: den vil bli 256 ganger større enn den er nå. Etter å ha slukt Merkur og Venus, vil Solen sannsynligvis sluke Jorden også.

Deretter vil de ytre lagene av Solen gradvis skilles fra kjernen og danne en planetarisk tåke. Selve kjernen vil krympe enda mer og bli en hvit dverg. I denne fasen utstråler Solen sin gjenværende varme ut i rommet. I den siste fasen av sin levetid så snart dens siste gjenværende varme er oppbrukt, vil Solen bli en mørk og kald sort dverg.

Relaterte elementer

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Vårt astronomiske nabolag

En demonstrasjon av nære planeter, stjerner og galakser.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Melkeveien

Vår galakse har en diameter på omtrent 100 000 lysår; den har mer enn 100 milliarder stjerner, og en av dem er Solen.

Typer stjerner

Denne animasjonen viser hvordan stjerner utvikler seg for gjennomsnittlige og massive stjerner.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Månefaser

I løpet av månens omløpsbane rundt jorden, endres synligheten av dens belyste del kontinuerlig.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Mars

Det søkes etter mulige spor av vann og liv på Mars.

Merkur

Merkur er den innerste og minste planeten i Solsystemet.

Neptun

Neptun er den ytterste planeten i Solsystemet, og den minste av gasskjempene.

Pluto-Charon-systemet

Plutos største måne heter Charon.

Saturn

Saturn er den nest største planeten i Solsystemet, og er lett gjenkjennelig med sine ringer.

Uranus

Uranus er en gasskjempe og er den syvende planeten fra Solen.

Venus

Venus er den andre planeten fra Solen, og det lyseste objektet på nattehimmelen (etter Månen).

Cassini-Huygens misjonen (1997-2017)

Cassini-romskipet utforsket Saturn og dets måner i nesten 20 år.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet kretser rundt utsiden av Jordens atmosfære.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Måneformørkelse

Måneformørkelser skjer når månen passerer gjennom jordens skygge.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Romferge

Romferger er bemannede, gjenbrukbare romskip operert av NASA.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De samler inn data om det ytre rom og bærer med seg informasjon om...

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

Oppdraget Apollo 15 (Lunar Rover)

Animasjonen viser månebilen Lunar Rover, som har to seter og ble brukt i oppdraget Apollo 15.

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Added to your cart.