Solens bane over de store breddesirklene

Solens bane over de store breddesirklene

Solens tilsynelatende bevegelse forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse.

Geografi

Nøkkelord

Sol, Jord, rotasjon, rotasjonsaksen, Krepsens vendekrets, Stenbukkens vendekrets, Ekvator, Polarsirkelen, sørlige polarsirkelen, horizont, zenit, ekliptikken, himmelsk sfære, vintersolverv, Sommersolverv, jevndøgn, verv, kulminasjonen, vår, Sommer, Høst, vinter, årstid, sirkulasjonssystemet, år, Kalender, måned, måneder, innfallsvinkel, solskinn, solskinn varighet, endring av årstider, fysisk geografi, astronomi, geografi

Relaterte elementer

Spørsmål

Scener

Jorden i forhold til himmelhvelvingen

 • ekliptikk - Jordens baneplan rundt Solen.
 • himmelekvator - En projeksjon av Jordens ekvator på himmelhvelvingen.
 • nordlige himmelpol - Det nordligste punktet på skjæringslinjen mellom Jordens akse og himmelhvelvingen.
 • senit - Det imaginære punktet på himmelhvelvingen, vertikalt over observatørens hode.
 • horisont - Skjæringslinjen mellom himmelhvelvingen og planet som er i tangens med Jorden.
 • 23,5°
 • solstråling

Himmellegemene over oss, inkludert Solen, ser ut til å være i bevegelse gjennom dagen. Dette forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse, fra vest til øst. For observatøren ser det derfor ut som om Solen beveger seg fra øst til vest. Solens tilsynelatende bane er en bane i himmelhvelvingen, altså himmelen, som ser ut som en kuppel som brer seg over Jorden.

Å vite hva begrepet “horisonten” betyr er avgjørende for astronomisk navigasjon. Enkelt forklart er horisonten der Jorden og himmelen møtes. Med andre ord er det skjæringslinjen mellom himmelhvelvingen og planet som er i tangens med Jorden.

En imaginær rett linje som er tegnet vertikalt over observatørens hode er vinkelrett på observasjonsplanet. Det punktet hvor denne linjen krysser himmelhvelvingen kalles senit; med andre ord det høyeste punktet over observatørens hode.

Om Jordens akse hadde blitt forflyttet til observatørens plassering og forlenget, ville den krysset himmelhvelvingen ved de nordlige og sørlige himmelpolene.

Ekliptikken er Jordens baneplan rundt Solen. Jordens akse og ekliptikken danner en 66,5° vinkel; Følgelig er solstrålene vinkelrette på Jordens overflate på forskjellige steder gjennom året, og de er vinkelrette på ekvator bare to ganger i året.

På disse to dagene bruker Solen akkurat like mye tid over og under horisonten, som betyr at dagen og natten er like lange. Disse dagene kalles vårjevndøgn og høstjevndøgn.

Det er to dager, en i slutten av juni og den andre i slutten av desember, når solstrålene er vinkelrette på Jorden ved 23,5° breddegradlinjer i nord og sør. I juni bruker Solen lengst tid over horisonten på den nordlige halvkulen, mens i desember gjør den det samme på den sørlige halvkulen. Disse to breddegradlinjene kalles Krepsens vendekrets og Stenbukkens vendekrets.

Etter disse dagene er solstrålene vinkelrette på Jorden ved breddegrader mindre enn 23,5°. Derfor representerer både Krepsens vendekrets og Stenbukkens vendekrets en endring i Solens tilsynelatende bane. Tidspunktet for denne endringen kalles sommer- og vintersolverv.

Som en konsekvens står Solen høyere midt på dagen på den nordlige halvkulen enn på den sørlige halvkulen fra tidspunktet for vårjevndøgn til tidspunktet for høstjevndøgn. Solstrålenes inklinasjonsvinkel er høyere på den nordlige halvkulen, og de gir mer energi. Dette resulterer i sommer på den nordlige halvkulen og vinter på den sørlige halvkulen. Situasjonen er naturligvis motsatt fra tidspunktet for høstjevndøgn frem til tidspunktet for vårjevndøgn.

Under sommersolverv danner grenselinjen mellom dag og natt og Jordens akse en 23,5° vinkel, så denne linjen når ikke breddegrader over 66,5° nord eller sør. Disse kalles henholdsvis Polarsirkelen og Den sørlige polarsirkelen.

Under sommersolverv blir breddegrader over 66,5° på den nordlige halvkulen fullt opplyst i 24 timer, mens breddegrader over 66,5° på den sørlige halvkulen forblir i fullstendig mørke. Under vintersolverv er situasjonen motsatt.

Etterhvert som dagene går, med unntak av disse to dagene, vil vinkelen på Jordens akse og grenselinjen mellom dag og natt gradvis bli mindre enn 23,5°. Dermed vil regionen hvor dagen eller natten varer i 24 timer bli mindre og mindre.

Til slutt, under vår- og høstjevndøgn, er grenselinjen mellom dag og natt ved polene. På dette punktet er dagen og natten like lange overalt på Jorden.

I sonene innenfor den nordlige og sørlige polarsirkelen veksler dag og natt regelmessig, men lengden varierer. Lengden på dagen er avhengig av den geografiske breddegraden og Solens og Jordens posisjoner, altså, den gjeldende datoen.

Grenselinjen mellom dag og natt skjærer ekvator, så dagene og nettene er alltid like lange der: 12 timer hver.

Himmelhvelvingen

Vinkelen på Solens stråler

 • vår
 • sommer
 • høst
 • vinter
 • vårjevndøgn - På denne dagen bruker Solen akkurat like mye tid over og under horisonten, som betyr at dagen og natten er like lange. Dato 20 eller 21 mars.
 • sommersolverv - På denne dagen bruker Solen lengst tid over horisonten på den nordlige halvkulen. Dette skjer når en endring oppstår i Solens tilsynelatende bane: den “setter kursen” sørover. Dato 20, 21 eller 22 juni.
 • høstjevndøgn - På denne dagen bruker Solen akkurat like mye tid over og under horisonten, som betyr at dagen og natten er like lange. Dato 22 eller 23 september.
 • vintersolverv - På denne dagen bruker Solen lengst tid over horisonten på den sørlige halvkulen. Dette skjer når en endring oppstår i Solens tilsynelatende bane: den “setter kursen” nordover. Dato 21 eller 22 desember.
 • endring av årstider

Solens tilsynelatende bevegelse over de største breddesirklene

 • Polarsirkelen - En stor breddesirkel som ligger ved 66,5° nord for ekvator. Nord for denne er det minst en dag i året hvor Solen hverken står opp eller går ned.
 • Krepsens vendekrets - En stor breddesirkel som ligger ved 23,5° nord for ekvator. Det er den nordligste breddegraden hvor Solens vinkel kan nå 90° (en gang i året, ved sommersolverv den 20, 21 eller 22 juni).
 • Ekvator - En sirkel ved breddegrad 0°.
 • Stenbukkens vendekrets - En stor breddesirkel som ligger ved 23,5° sør for ekvator. Det er den sørligste breddegraden hvor Solens vinkel kan nå 90° (en gang i året, ved vintersolverv den 21 eller 22 desember).
 • Den sørlige polarsirkel - En stor breddesirkel som ligger ved 66,5° sør for ekvator. Sør for denne er det minst en dag i året hvor Solen hverken står opp eller går ned.
 • N
 • S
 • Ø
 • V
 • nordlige halvkule
 • sørlige halvkule

Spill

Animasjon

 • vår-/høstjevndøgn
 • sommersolverv
 • vintersolverv
 • Polarsirkelen
 • Den sørlige polarsirkel
 • Stenbukkens vendekrets
 • Ekvator
 • Krepsens vendekrets
 • vårjevndøgn

Forteller

Himmellegemene over oss, inkludert Solen, ser ut til å være i bevegelse gjennom dagen. Dette forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse, fra vest til øst. For observatøren ser det derfor ut som om Solen beveger seg fra øst til vest. Solens tilsynelatende bane er en bane i himmelhvelvingen, altså himmelen, som ser ut som en kuppel som brer seg over Jorden.

Å vite hva begrepet “horisonten” betyr er avgjørende for astronomisk navigasjon. Enkelt forklart er horisonten der Jorden og himmelen møtes. Med andre ord er det skjæringslinjen mellom himmelhvelvingen og planet som er i tangens med Jorden.

En imaginær rett linje som er tegnet vertikalt over observatørens hode er vinkelrett på observasjonsplanet. Det punktet hvor denne linjen krysser himmelhvelvingen kalles senit; med andre ord er det det høyeste punktet over observatørens hode.

Om Jordens akse hadde blitt forflyttet til observatørens plassering og forlenget, ville den krysset himmelhvelvingen ved de nordlige og sørlige himmelpolene.

Ekliptikken er Jordens baneplan rundt Solen. Jordens akse og ekliptikken danner en 66,5° vinkel; Følgelig er solstrålene vinkelrette på Jordens overflate på forskjellige steder gjennom året, og de er vinkelrette på ekvator bare to ganger i året.

På disse to dagene bruker Solen akkurat like mye tid over og under horisonten, som betyr at dagen og natten er like lange. Disse dagene kalles vårjevndøgn og høstjevndøgn.

Det er to dager, en i slutten av juni og den andre i slutten av desember, når solstrålene er vinkelrette på Jorden ved 23,5° breddegradlinjer i nord og sør. I juni bruker Solen lengst tid over horisonten på den nordlige halvkulen, mens i desember gjør den det samme på den sørlige halvkulen. Disse to breddegradlinjene kalles Krepsens vendekrets og Stenbukkens vendekrets.

Etter disse dagene er solstrålene vinkelrette på Jorden ved breddegrader mindre enn 23,5°. Derfor representerer både Krepsens vendekrets og Stenbukkens vendekrets en endring i Solens tilsynelatende bane. Tidspunktet for denne endringen kalles sommer- og vintersolverv.

Som en konsekvens står Solen høyere midt på dagen på den nordlige halvkulen enn på den sørlige halvkulen fra tidspunktet for vårjevndøgn til tidspunktet for høstjevndøgn. Solstrålenes inklinasjonsvinkel er høyere på den nordlige halvkulen, og de gir mer energi. Dette resulterer i sommer på den nordlige halvkulen og vinter på den sørlige halvkulen. Situasjonen er naturligvis motsatt fra tidspunktet for høstjevndøgn frem til tidspunktet for vårjevndøgn.

Under sommersolverv danner grenselinjen mellom dag og natt og Jordens akse en 23,5° vinkel, så denne linjen når ikke breddegrader over 66,5° nord eller sør. Disse kalles henholdsvis Polarsirkelen og Den sørlige polarsirkelen.

Under sommersolverv blir breddegrader over 66,5° på den nordlige halvkulen fullt opplyst i 24 timer, mens breddegrader over 66,5° på den sørlige halvkulen forblir i fullstendig mørke. Under vintersolverv er situasjonen motsatt.

Etterhvert som dagene går, med unntak av disse to dagene, vil vinkelen på Jordens akse og grenselinjen mellom dag og natt gradvis bli mindre enn 23,5°. Dermed vil regionen hvor dagen eller natten varer i 24 timer bli mindre og mindre.

Til slutt, under vår- og høstjevndøgn, er grenselinjen mellom dag og natt ved polene. På dette punktet er dagen og natten like lange overalt på Jorden.

I sonene innenfor den nordlige og sørlige polarsirkelen veksler dag og natt regelmessig, men lengden varierer. Lengden på dagen er avhengig av den geografiske breddegraden og Solens og Jordens posisjoner, altså, den gjeldende datoen.

Grenselinjen mellom dag og natt skjærer ekvator, så dagene og nettene er alltid like lange der: 12 timer hver.

Relaterte elementer

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader kontinuerlig endring i løpet av året.

Klimasoner

Jorden er inndelt i geografiske soner og klimasoner, noe som også resulterer i vegetasjonssoner.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for hvert sted på Jorden.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Tidsmåling

De første kalenderne og instrumentene for måling av tid ble allerede tatt i bruk av urgamle østlige sivilisasjoner.

Tidssoner

Jorden er delt inn i 24 tidssoner. Standardtid er tiden som brukes i tidssoner.

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Added to your cart.