Solbruning, hudkreft

Solbruning, hudkreft

Det øverste laget av huden vår er epidermis, som inneholder melanocytter.

Biologi

Nøkkelord

hud, tanning, hudkreft, sykdom, melanocyte, melanom, føflekk, solkrem, forsvar, mutagene, epidermis, keratinised epitel, epitelvev, hudlege, metastase, menneskelig, biologi

Scener

Hud

 • overhud (epidermis) - Huden er delt i to hovedlag; det ytre hornlaget (stratum corneum), og vekstlaget. Det nederste laget av vekstlaget består av stamceller som kontinuerlig deles og skaper nye epitelceller. Eldre epitelceller skyves mot overflaten fra de nye; i mellomtiden gjennomgår de apoptose (programmert celledød), og det akkumuleres keratin-protein i dem. De døde epitelceller fylt med keratin danner så hornlaget. Hornlaget har en beskyttende funksjon. Tykkelsen varierer avhengig av plassering på kroppen. Epidermis inneholder ikke blodkar; den mottar næring fra blodårene i dermis gjennom diffusjon. Den inneholder heller ikke nerveender, med unntak av frie nerveender som registrerer smerte.
 • lærhud (dermis) - Den består hovedsakelig av løst bindevev og inneholder både reseptorer og blodårer. Disse blodårene gir også næring til epidermis indirekte, gjennom diffusjon. Furer øker overflatearealet mellom dermis og epidermis, og styrker dermed forbindelsen mellom dem og øker utvekslingen av næringsstoffer mellom disse to lagene.
 • underhud (hypodermis) - Den består hovedsakelig av fettvev, som spiller en viktig rolle i å beskytte kroppen mot mekaniske påvirkninger og kald temperatur, så vel som i lagring av næringsmidler og fettløselige vitaminer (A, D, E og K).
 • blodåre - Det er blodårer i dermis og hypodermis, men ikke i epidermis. Epidermis mottar næringsstoffer gjennom diffusjon.
 • nerve - Huden er rik på nerveender, noe som spiller en viktig rolle for sansene i forhold til berøring, temperatur og smerte.
 • svettekjertel - Det spiller en viktig rolle i termoregulering. Disse kjertlene hjelper med å fjerne store mengder av vann fra kroppen. Siden varmekapasiteten til vann er høy, reduserer svette (det vil si fjerning av varmt vann) temperaturen i kroppen. Denne effekten er ytterligere styrket ved den kjølende effekten av fordamping.
 • talgkjertel - Den åpner hårsekken. Oljesekresjonen gir beskyttelse til huden. Talgkjertler kan bli tette og betente, noe som fører til kviser på huden.
 • hårreisemuskel - Dens sammentrekninger får håret til å 'reise seg'. Hos pelsdyr gjør dette at pelsen blir tykkere, som til gjengjeld gir bedre isolasjon og får dyret til å virke større og mer truende ovenfor rivaler. Kroppshår hos mennesker har minket i løpet av evolusjonen, men hårreise-refleksen er fortsatt der.
 • hårsekk - Celledeling fører til at håret gror.
 • hår - Det fungerer som isolasjon og beskyttelse av kroppen. Kroppshår hos mennesker har forenklet seg, det vil si minket, i løpet av evolusjonen.
 • føflekk (nevi, fødselsmerke) - Generelt sett er disse sterkt avgrenset, kroniske lesjoner i huden, der fargen eller overflaten er ulik fra huden rundt. Noen av dem er tilstede ved fødselen, mens andre dannes senere. Vanligvis er det kun melanocytt nevi som kalles føflekk eller fødselsmerke.

Solbruning

 • melanocytt - Spesialiserte, pigment-produserende celler i epidermis. De produserte pigmentene overføres til andre epitelceller, og beskytter dermed deres DNA fra de skadelige virkninger fra solskinn. En av komponentene til solskinn er UV-stråling, noe som skader cellulært DNA og dermed forårsaker mutasjoner (mutasjonsfremkallende virkning).
 • melanosom - Membranvesikler inneholder et pigment som heter melanin.
 • keratinocytt - Epitelcelle av huden.

Føflekk

 • føflekk - Generelt sett er disse sterkt avgrenset, kroniske lesjoner i huden, der fargen eller overflaten er ulik fra huden rundt. Noen av dem er tilstede ved fødselen, mens andre dannes senere. Vanligvis er det kun melanocytt nevi som kalles føflekk eller fødselsmerke.
 • melanocytt - Spesialiserte, pigment-produserende celler i epidermis. De produserte pigmentene overføres til andre epitelceller, og beskytter dermed deres DNA fra de skadelige virkninger fra solskinn. En av komponentene til solskinn er UV-stråling, noe som skader cellulært DNA og dermed forårsaker mutasjoner (mutasjonsfremkallende virkning).
 • keratinocytt - Epitelcelle av huden.

Melanom

 • melanocytt
 • DNA
 • tymin - DNA-molekyl inneholder 4 typer nukleinbaser: tymin, adenin, cytosin og guanin. Rekkefølgen av nukleinbaser angir aminosyresekvensen til proteiner.
 • UV-stråling
 • tymin-dimer - UV-stråling fører til dannelse av tymin-dimerer i DNA-et. Dette forårsaker en forstyrrelse i proteinsyntesen, noe som igjen øker risikoen for kreft.
 • ukontrollert celledeling - UV-stråling skader cellulært DNA, noe som fører til ukontrollert celledeling og svulst-dannelse.
 • melanom - En ondartet svulst som utvikler seg fra melanocytter. Det fører ofte til metastasering. Den behandles kirurgisk. I tilfeller der metastaser er utspredt, kan kjemoterapi, immunterapi og strålebehandling også være nødvendig.

Beskytt huden din

 • solkrem - Solkrem hindrer UV-stråling fra å nå frem til huden, for dermed å beskytte huden mot det mutasjonsfremkallende, og DNA-ødeleggende, virkningen fra UV-stråler. Det er sterkt anbefalt å bruke solkrem når en eksponeres for solskinn.

Animasjon

 • melanocytt - Spesialiserte, pigment-produserende celler i epidermis. De produserte pigmentene overføres til andre epitelceller, og beskytter dermed deres DNA fra de skadelige virkninger fra solskinn. En av komponentene til solskinn er UV-stråling, noe som skader cellulært DNA og dermed forårsaker mutasjoner (mutasjonsfremkallende virkning).
 • melanosom - Membranvesikler inneholder et pigment som heter melanin.
 • keratinocytt - Epitelcelle av huden.
 • melanocytt
 • DNA
 • tymin - DNA-molekyl inneholder 4 typer nukleinbaser: tymin, adenin, cytosin og guanin. Rekkefølgen av nukleinbaser angir aminosyresekvensen til proteiner.
 • UV-stråling
 • tymin-dimer - UV-stråling fører til dannelse av tymin-dimerer i DNA-et. Dette forårsaker en forstyrrelse i proteinsyntesen, noe som igjen øker risikoen for kreft.
 • ukontrollert celledeling - UV-stråling skader cellulært DNA, noe som fører til ukontrollert celledeling og svulst-dannelse.
 • melanom - En ondartet svulst som utvikler seg fra melanocytter. Det fører ofte til metastasering. Den behandles kirurgisk. I tilfeller der metastaser er utspredt, kan kjemoterapi, immunterapi og strålebehandling også være nødvendig.
 • solkrem - Solkrem hindrer UV-stråling fra å nå frem til huden, for dermed å beskytte huden mot det mutasjonsfremkallende, og DNA-ødeleggende, virkningen fra UV-stråler. Det er sterkt anbefalt å bruke solkrem når en eksponeres for solskinn.
 • føflekk - Generelt sett er disse sterkt avgrenset, kroniske lesjoner i huden, der fargen eller overflaten er ulik fra huden rundt. Noen av dem er tilstede ved fødselen, mens andre dannes senere. Vanligvis er det kun melanocytt nevi som kalles føflekk eller fødselsmerke.
 • melanocytt - Spesialiserte, pigment-produserende celler i epidermis. De produserte pigmentene overføres til andre epitelceller, og beskytter dermed deres DNA fra de skadelige virkninger fra solskinn. En av komponentene til solskinn er UV-stråling, noe som skader cellulært DNA og dermed forårsaker mutasjoner (mutasjonsfremkallende virkning).
 • keratinocytt - Epitelcelle av huden.

Forteller

Det øverste laget av huden vår kalles epidermis, og inneholder melanocytter. Dette er spesialiserte, pigment-produserende celler.

Når huden eksponeres for UV-stråling, øker produksjonen av pigmenter i melanocyttene, og huden blir mørkere – det er slik solbruning forekommer. Pigmentene som produseres av melanocyttene overføres til andre celler i huden, og beskytter dermed DNA-et fra de skadelige virkningene fra solstrålene.

UV-stråling er en av komponentene i solskinn. Denne strålingen skader cellulært DNA og forårsaker dermed mutasjoner, noe som igjen kan føre til dannelse av hudkreft. Hudkreft er ofte resultat fra mutasjoner som forekommer i melanocyttene. UV-stråling forårsaker dannelse av tymin-dimer i DNA-et til melanocyttene. Dette fører til forstyrrelse i proteinsyntesen, noe som øker risikoen for kreft, det vil si ukontrollert celledeling og dannelse av ondartede svulster. Tumorceller kan overføres til andre deler av kroppen, inkludert indre organer, via blod- og lymfesirkulasjon. Disse cellene kan forårsake dannelse av flere svulster. Dette kalles metastasering.

Dersom det oppdages tidlig, kan hudkreft behandles med godt resultat i de fleste tilfeller. Det er derfor svært viktig å få sjekket føflekker av en lege regelmessig. Melanom fjernes kirurgisk. Dersom det ikke blir behandlet i tide vil melanom ofte metastasere, noe som utgjør en av de farligste krefttypene.

For å forebygge hudkreft, anbefales det å alltid bruke solkrem når en eksponeres for solskinn. Solkrem hindrer UV-stråling fra å huden, og den beskytter dermed huden fra den mutasjonsfremkallende, samt DNA-skadene, virkingingen fra UV-strålene.

Added to your cart.