Smelting og frysing

Smelting og frysing

Under frysing dannes hydrogenbindinger mellom vannmolekyler, som resulterer i en krystallstruktur.

Kjemi

Nøkkelord

smelte, frysing, fase overgang, Is, vann, smeltepunkt, Frysepunktet, tilstand av materie, fast, flytende, væske, varmeoverføring, varmereduksjon, Temperatur, temperaturendring, eksoterm, endoterm, fysisk eiendom, krystallisering, fysikk, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Frosset vann ha forskjellige krystallstrukturer avhengig av temperatut og trykk.
Ved standard atmosfærisk trykk har is en sekskantet krystallstruktur. Dette er typen vi møter på i hverdagen.

Vannmolekyler er forbundet med hydrogenbindinger. Disse bindingene dannes mellom hydrogenatomet i ett molekyl og et ikke-bindende par (lone pair) av elektroner av et oksygenatom i tilstøtende vannmolekylen. Hydrogenbindingen er den sterkeste typen sekundære bindinger, det kan oppstå mellom vannmolekyler som er relativt langt fra hverandre. Derfor har isen en relativt lav tetthet, lavere enn det man finner i flytende vann.

Iskrystall

  • Vannmolekyl
  • Hydrogenbinding

Smelting og frysing

  • is
  • vann
  • is/vann
  • varmeoverføring
  • varmereduksjon
  • smelting
  • frysing

Når vann utsettes for varmereduksjon, vil temperaturen synke frem til vannet når frysepunktet, som er 0°C ved et trykk på 1 atmosfære. Ytterligere varmereduksjon igangsetter dannelsen av iskrystaller.
Før denne prosessen er ferdig vil ikke temperaturen bli lavere.

Når vannis blir eksponert for varme vil dens temperatur stige til 0°C, som er dens smeltepunkt ved et trykk på 1 atmosfære. På dette punktet vil vannis begynne å smelte, og varmen konsentrerer seg om å bryte ned iskrystallene.
Derfor vil økt varmeeksponering ikke øke dens temperatur før smelteprosessen er ferdig.

Relaterte elementer

Faseoverganger

En faseovergang er et stoffs transformasjon fra en aggregattilstand til en annen.

Fordamping og koking

Hva skjer med en væske under fordampning og koking? Hva er kokepunktet avhengig av?

Isfjell

Isfjeller er blokker av frossent ferskvann som flyter i sjøen.

Metanhydrat

Et fast stoff som dannes ved lave temperaturer på havbunnen ved høyt trykk.

p-V-T-diagram for ideelle gasser

Forholdet mellom trykk, volum og temperatur hos ideelle gasser blir beskrevet av gasslovene.

Termometere

Det finnes forskjellige typer instrumenter for å måle temperaturen.

Vann (H₂O)

Vann er en meget stabil forbindelse av hydrogen og oksygen, vital for alle kjente former for liv. I naturen forekommer det i flytende, fast og gassformet...

Hvordan fungerer det? - Kjøleskap

Denne animasjonen viser hvordan et kjøleskap fungerer.

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Hvordan fungerer det? - Hårføner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen av hårfønere og hvordan de fungerer.

Added to your cart.