Sakkarose (sukrose) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sakkarose (sukrose) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En hvit, vann-løselig, søt sammensetning kjent som sukker.

Kjemi

Nøkkelord

sakkarose, sukkerrør, rørsukker, karbohydrat, disakkarid, ikke-reduserende, caramelisation, karamell, sukkerbete, kjemi, organisk kjemi

Relaterte elementer

Alfa-D-glukose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukose er en av stereoisomerene til glukoser, spesielt D-glukoser.

Beta-D-fruktose (fruktsukker) (C₆H₁₂O₆)

Fruktose er den søteste av de enkle karbohydratene.

Amylose ((C₆H₁₀O₅) n)

Et spiralformet molekyl som består av alfa-D-glukoseenheter. Det er en av de grunnleggende komponentene i stivelse.

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose er den grunnleggende strukturenheten i cellulose.

Cellulose (C₆H₁₀O₅)n

Byggematerialer for cellevegger og plantefibre.

D-glukose (dekstrose) (C₆H₁₂O₆)

Den viktigste kilden til energi for levende celler.

Glukose i ringform

Animasjonen illustrerer prosessen hvordan glukose går fra en åpen kjede til å bli alfa- og beta-D-glukose i ringform.

Laktose (C₁₂H₂₂O₁₁)

En type sukker som finnes i pattedyrs melk.

Maltose (maltsukker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Et disakkarid som dannes ved sammenføyning av to alfa-D-glukosemolekyler.

Molekyler - øvelse VI (Karbohydrater)

En øvelse om grupper og strukturer av mono-, di- og polysakkarider.

Added to your cart.