Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperimentet beviste at det finnes positivt ladede atomkjerner. Dette førte til utarbeidelsen av en ny atommodell.

Fysikk

Nøkkelord

Rutherford eksperiment, Ernest Rutherford, Rutherford, spredning eksperiment, atommodell, elektron, Thomson, nucleus, kvantefysikk, kvantemekanikk, kvant, partikkelfysikk, partikkel, endring av retningen, detektor, strålingskilde, Eksperiment, Alfa partikkel, fysiker, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Transparens

Denne animasjonen forklarer transparens og opasitet, prinsippet med radiografi og materialers lysabsorberende egenskaper.

Atombomber (1945)

Atombomben er et av de mest destruktive våpnene i menneskenes historie.

Elektronkonfigurasjon hos kalsium

Denne animasjonen viser kalsiumatomenes elektronkonfigurasjon.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Fysikere som forandret verden

Disse store fysikerne hadde en enorm påvirkning på fysikkens utvikling.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den eneste personen som har vunnet Nobelprisen på to forskjellige forskningsområder, er trolig den mest berømte kvinnen i vitenskapens historie.

Radioaktivitet

Nedbrytningsprosessen av ustabile atomkjerner kalles radioaktivitet.

Hvordan fungerer det? - Elektronmikroskop

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og funksjonen av elektronmikroskoper.

Added to your cart.