Romferge

Romferge

Romferger er bemannede, gjenbrukbare romskip operert av NASA.

Geografi

Nøkkelord

romskip, romforskning, verdensrommet, NASA, Bestrebelse, Columbia, Atlantis, planet, stjerne, astronomi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Oppskytningsrampe

 • faststoff- motor
 • utvendig tank
 • romskip

Oppskytningen

Romferge

Konstruksjon

 • kabinseksjon
 • sideluke
 • nyttelast
 • robotarm
 • deltavinger
 • tank
 • hovedmotor
 • front
 • lasteromsdør
 • side- og høyderor
 • manøvreringsmotor
 • stabilisator

Animasjon

Forteller

NASAs Romfergeprogram var et program med bemannede oppskytningsfartøy, som ble godkjent av president Richard Nixon i 1972. Det offisielle navnet var Space Transportation System, eller STS.
Seks romferger var en del av programmet. Den første var Enterprise i 1976, som ikke var i stand til romferder.
Det yngste medlemmet i flåten er Endeavour, først skutt opp i 1992.
Siden Columbias første oppskytning i 1981 har totalt 135 oppskytninger blitt gjennomført i programmet, som endte med den siste landingen til Atlantis i 2011.
Hver oppskytning ble utført ved Kennedy Space Centre i Florida.

Romfergen bestod av fire hovedkomponenter: et romskip, en stor utvendig drivstofftank og to gjenbrukbare drivstoffraketter.
De gjenbrukbare faststoffrakettene inneholdt 500 tonn med drivstoff hver, og ga den oppskytningsdrivkraften under de to første minuttene av flyvningen som romskipets tre motorer ikke kunne produsere.
Kort tid etter å ha forlatt oppskytningsrampen begynte romfergen å rotere, stige og manøvrere sidelengs, slik at romskipet fløy oppned under drivstofftanken i oppstigningsfasen. Dette sikret uavbrutt radioforbindelse med kommandosentralen.
Fartøyet klatret i en gradvis flatere bue og akselererte mens drivstofftankens vekt ble redusert. I en høyde på 45km ble drivstoffrakettene automatisk separert fra drivstofftanken og fallskjermlandet i Atlanterhavet.

Innholdet av flytende oksygen og hydrogen i den utvendige drivstofftanken ble brukt av romfergens hovedmotorer under take-off.
En annen av tankens viktige funksjoner var å gi fartøyet strukturell stabilitet, siden romskipet og de to drivstoffrakettene var festet til den.
I en høyde på 130km, rundt 8,5 minutter etter oppskytning, ble hovedmotorene slått av, drivstofftanken ble frakoblet fra fartøyet og falt tilbake i atmosfæren hvor den brant opp.

Det mer enn 37 m lange romskipet hadde et vingespenn på nesten 24 m. Flykroppen bestod av tre deler. I den forrerste delen var cockpiten og kabinen, som bestod av tre dekk. Den midterste delen inneholdt deltavinger, lasterommet og tilhørende utstyr. Den 15 m lange multifunksjonelle robotarmen befant seg i lasterommet.
Akterdelen bestod av styresystemene, de tre hovedmotorene og roret.

Endeavours banehøyde varierte mellom 185 og 643 km. Hastigheten var over 27 tusen km/t. Den tilbrakte mer enn 296 dager i rommet25 oppdrag med et mannskap på maksimalt 10, reiste nesten 200 millioner km og fullførte 4671 baner rundt Jorden.

Relaterte elementer

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet kretser rundt utsiden av Jordens atmosfære.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Vektløshet

Et romskip befinner seg i en konstant tilstand av fritt fall i sin bane.

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5 milliarder år siden.

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De samler inn data om det ytre rom og bærer med seg informasjon om...

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Satellittnavigasjon, GPS

Det globale posisjoneringssystemet (GPS) består av 24 satellitter, men bare 4 må være synlige for posisjonering.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Observatorium

Observatorier er ofte bygget på store høyder for å minimere effektene av luftturbulens.

States and cities of the USA

This animation demonstrates the states and largest cities of the USA.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Oppdraget Apollo 15 (Lunar Rover)

Animasjonen viser månebilen Lunar Rover, som har to seter og ble brukt i oppdraget Apollo 15.

Added to your cart.