Roboter

Et underholdende spill med forskjellige visninger av objekter i et rom.

Relaterte tillegg

Geometriske transformasjoner – rotasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk rotasjon, en type geometrisk transformasjon...

Rotasjonslegemer (øvingsoppgave)

En øvingsoppgave hvor vi skaper rotasjonslegemer.

Tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem

Et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med illustrasjoner og øvelser som utvikler...

Lys og skygge

Ved å variere stillingen av lyskilden, kan man undersøke nyanser som projiseres på planet...

Konstruere en normal på en linje for punkt P som ikke er på linjen

Både linje e og punkt P, som ikke er på linjen, er gitt. I denne videoen konstruerer vi linje g...

Konstruere parallelle linjer – Løsning I

Vi konstruerer linje g slik at den er parallell med linje e, og passerer gjennom punkt P.

Konstruere en normal for en linje ved det gitte punktet P

Både linje e og punkt P er gitt. I denne videoen konstruerer vi linje g for å inkludere punkt P...

Kuboide (øvelser)

Kanter, diagonaler og sideflater av en kuboide kan identifiseres av dens hjørner.

Added to your cart.