Refleksjon og brytning av lys

Refleksjon og brytning av lys

En lysstråle reflekteres eller brytes ved grensen mellom to medier som har forskjellig brytningsindeks.

Fysikk

Nøkkelord

lysrefleksjon, refraksjon, speilbilde, Snell-Descartes lov, normal, brytningsindeks, grense, innfallsvinkel, lysstråle, vinkel brytnings, refleksjonsvinkel, lett, optisk dybde, foton, reflektert, optikk, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Refleksjon

 • luft
 • glass
 • innfallende lysstråle
 • reflektert lysstråle
 • normal
 • innfallsvinkel (α)
 • brytningsvinkel (α´)
 • Innfallsvinkelen og brytningsvinkelen er like (α = α´)
 • Den innfallende lysstrålen, den normale og den reflekterte strålen er på samme plan.
 • luft
 • glass
 • innfallende lysstråle
 • brutt lysstråle
 • normal
 • innfallsvinkel (α)
 • brytningsvinkel (α´)
 • Snells brytningslov: (sinα / sinß) = n₂,₁
 • Den innfallende lysstrålen, den normale og den brutte strålen er på samme plan.

Når lyset når grensen mellom luft og glass blir det delvis reflektert og delvis brutt.
Ved refleksjon vil innfallsvinkelen og brytningsvinkelen være like.
Den innfallende lysstrålen, den normale og den reflekterte strålen vil være på samme plan.

Brytning

 • luft
 • glass
 • innfallende lysstråle
 • reflektert lysstråle
 • normal
 • innfallsvinkel (α)
 • brytningsvinkel (α´)
 • Innfallsvinkelen og brytningsvinkelen er like (α = α´)
 • Den innfallende lysstrålen, den normale og den reflekterte strålen er på samme plan.
 • luft
 • glass
 • innfallende lysstråle
 • brutt lysstråle
 • normal
 • innfallsvinkel (α)
 • brytningsvinkel (α´)
 • Snells brytningslov: (sinα / sinß) = n₂,₁
 • Den innfallende lysstrålen, den normale og den brutte strålen er på samme plan.

Snells brytningslov sier at når lysstråler brytes, er forholdet mellom sinus for innfallsvinkelen og brytningsvinkelen ekvivalent med brytningsindeksen for det andre mediet, i forhold til det første.
Den innfallende lysstrålen, den normale og den brutte strålen vil være på samme plan.

Relaterte elementer

Synsmekanismen

Kurvaturen i øyets linse forandres når vi ser på et fjernt eller nært objekt, for å sikre et skarpt bilde.

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Månefaser

I løpet av månens omløpsbane rundt jorden, endres synligheten av dens belyste del kontinuerlig.

Menneskets øye

Øyet er et av våre viktigste sanseorganer. Reseptorene i øyet produserer elektriske impulser når de stimuleres av lys.

Observatorium

Observatorier er ofte bygget på store høyder for å minimere effektene av luftturbulens.

Optiske instrumenter

Et stort utvalg optiske instrumenter er i bruk idag, alt fra mikroskoper til teleskoper.

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Synskorrigering

Konkave og konvekse linser brukes for å korrigere nærsynthet og langsynthet.

Transparens

Denne animasjonen forklarer transparens og opasitet, prinsippet med radiografi og materialers lysabsorberende egenskaper.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animasjonen viser kjennetegnene til lyskilder i hjemmet, fra tradisjonelle lyspærer til LED-lys.

Hvordan fungerer det? - LCD-skjerm

En flytende-krystall-skjerm benytter flytende krystallers lysmodulerende egenskaper.

Hvordan virker det? - Plasma-skjerm-TV

Denne animasjonen viser hvordan en plasma-skjerm-TV fungerer.

Kino (USA, 1930-årene)

Et stort antall kinoer ble bygget i store byer i USA på 1910-tallet.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Added to your cart.