Polynesisk familiebosetning (Samoa, 1400-tallet)

Polynesisk familiebosetning (Samoa, 1400-tallet)

Arkitekturen hos tradisjonelle samoanske familiebosetninger gjenspeiler lokalbefolkningens unike kultur.

Billedkunst

Nøkkelord

livsstil, oppgjør, kultur, Polynesisk, øy, Stillehavet, vannscooter, Polynesia, Samoa, 15. århundre, Middelalderen, arkitektur, bolig, familie, tropisk klima

Relaterte elementer

Polynesisk katamaran

Polynesierne reiste over enorme avstander med sine spesialdesignede båter.

Moai (Påskeøya, 16. århundre)

Denne Stillehavsøya er berømt for sine unike monolittiske menneskefigurer.

Afrikansk landsby (Sudan)

Afrikanske landsbyer tilpasser seg det naturlige miljøet godt og reflekteres av kulturen i de lokale stammene.

Beduinleir

Beduinenes seminomadiske livsstil var tilpasset klima- og miljøforholdene i ørkenen.

Geografiske oppdagelser (15.-17. århundre)

Legendariske geografiske oppdagelser ved begynnelsen av den moderne tid tegnet ikke bare nye kart, men hadde også en mangfoldig påvirkning.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Vikingbosetning (10. århundre)

Typiske vikingbosetninger ble ikke bare etablert i Skandinavia, de oppsto i fjerntliggende områder også.

Added to your cart.