Polymerisering av eten

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Kjemi

Nøkkelord

polymerisasjon, eten, etylen, kjemisk, reaksjon, alken, olefin, polymer, eten molekyl, polyetylen, plast, Kroppsøving, oksygenmolekyl, umettet forbindelse, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte tillegg

Scener

Utgangsmolekyler

Polymerisering

Polymer

Relaterte tillegg

Såpe

Fettsyremolekyler består av et polart hode og en upolar hale, de er derfor egnet for...

Endoterm reaksjon

Bariumhydroksid reagerer med ammoniumnitrat og absorberer varmen fra omgivelsene.

Klorering av metan ved en substitusjonsreaksjon

Under substitusjonsreaksjonen blir hydrogenatomene i metan substituert med kloratomer,...

Bøying av vannstråle (observasjon).

Et overraskende fenomen oppstår når vi holder en statisk ladet linjal nær vann som strømmer fra...

Eksoterm reaksjon (observasjon)

Ved oppvarming reagerer pulverisert svovel med pulverisert sink, som frigjør varme.

Hva består blandinger av?

Denne leksjonen presenterer ulike typer blandinger og hvordan stoffene i blandingene kan...

Konformasjoner av etan

Staggered-konformasjon av etan er mer stabil enn eclipsed-konformasjon.

Added to your cart.