Perler

Perler

Enkelte bløtdyr produserer perler for å beskytte seg mot parasitter eller rusk. Perler blir brukt for å lage smykker.

Biologi

Nøkkelord

perle, smykker, semi-edle stein, blåskjell, parasitt, perlemor, perlefiske, dyr, bløtdyr, mollusca, biologi

Relaterte elementer

Elvemusling

En bløtdyrart som er utspredt i ferskvann.

Ammonitter

En utdødd underart av blekkspruter med et massivt utvendig skall. De er utmerkede ledefossiler.

Kalsiumkarbonat (CaCO₃)

Kalkstein er et utbredt og variert brukt materiale.

Stokkand

Denne animasjonen viser fuglenes anatomi med stokkanden som eksempel.

De ungarske kronjuvelene

Det mest kjente stykket av de ungarske kronjuvelene er den Hellige Kronen.

Diamant

Krystallinsk allotrop av elementært karbon, det hardeste kjente naturlige stoffet.

Djunke

Et seilfartøy med karakteristiske luggerseil brukes for både militære formål og handelsformål.

Indisk maharaja med sin kone (18. århundre)

Maharajaer var regjerende hinduer i store deler av India.

Ludvig XIV (Solkongen)

Den franske monarken, som fikk tilnavnet sitt på grunn av hans overdådige og ekstravagante livsstil, var den lengst regjerende europeiske monarken.

Tradisjonell arabisk seilbåt (Sambuk)

Den største typen arabiske seilbåt, oftest brukt som handelsskip i Persiabukta.

Added to your cart.